تکمیل چاه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

1- روش تکمیل چاه باز (Open hole) یا تکمیل چاه باز با شیار (Open hole with slotted) است که با مشبک کاری (Perforation) یا با لایه های از قبل پرشده (Pre-packed liner) به بهره برداری می رسند.

 

2- با لایه های (liner) و لوله محافظ (Casing) که داخل آن مجرابند (Packer) قرار دارد

 

3- لوله جداری گذاشته شده (Cased) ، سیمان کاری شده (Cemented) و مشبک کاری شده (perforated)

 

 انتخاب نوع تکمیل چاه با توجه به پارامترهای زیر صورت می گیرد:

 

1- تراوایی و ناهمگنی تراوایی در لایه های مختلف

 

2- جداسازی قسمت ها در طول چاه افقی

 

3- پایداری چاه

 

4- مشکل ماسه زایی

 

5- مشکل مخروطی شدن

 

6- کنترل تولید

 

اگر این انتخاب با توجه به پارامترهای ذکرشده بهینه صورت نگیرد نتایج اقتصادی ناشی از طراحی و نصب تکمیل چاه غیربهینه چشمگیر است. در نتیجه باید اهمیت یک تکمیل چاه تمام  و کمال از حیث طراحی و انجام آن طی فرآیند ، درک شود.                                                                                                                                                                                                                 

پس اهمیت انتخاب نوع تکمیل چاه چه در مرحله طراحی و چه نصب نقشی اساسی دارد و یک انتخاب اشتباه پیامدهای بسیار بدی خواهد داشت. منبع مقایسه ما که بر مبنای اطلاعات حاصل از آن تصمیم می گیریم اطلاعات حاصل از مغزه گیری(Coring)، چاه پیمایی (Logging) و چاه آزمایی (Testing) می باشد که معیاری برای تصمیم گیری های ما چه در بعد طراحی و جه نصب می باشد. در واقع این منابع اطلاعاتی در مورد شکل زمین ساختی مخزن ، پیوستگی و مکانیزم رانش که از ضروریات هرنوع طراحی برای تکمیل چاه است ، را به ما می دهد.

 

 

 

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه