تکمیل چاه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

عملیات های تکمیل و سیالات استفاده شده در آن به طور بالقوه آسیب زننده هستند. به عنوان مثال، مشبک کاری با سیالات آلوده می تواند بسیار آسیب رسان باشد.

ذرات جامد فیلتر نشده در سیال مشبک کاری در سرعت بسیار بالا در حین فرآیند مشبک کاری تزریق می شوند که می توانند موجب بسته شدن بسیار شدیدی شوند.

سیالات مشبک کاری، سیالات کاربردی در طی عملیات مشبک کاری هستند؛ آنها همچنین می توانند برای عملیات تکمیل چاه استفاده شوند. به دلیل آنکه کانال های مشبک کاری شده تا مقداری به داخل مخزن نفوذ می کنند، اثر سیالات مشبک کاری بر کاهش تراوایی، بیشتر از سیالات حفاری است. به منظور دستیابی به اثرات بهینه مشبک کاری، یک سیال مشبک کاری باید انتخاب شود تا مناسب مخزن و سیال داخل مخزن باشد. لازمه اصلی و اساسی سیالات مشبک کاری، سازگاری با مخزن و سیالات است تا از آسیب سازند در طی عملیات مشبک کاری و پس از آن جلوگیری کند. به طور همزمان، آنها باید لازمه عملیات مشبک کاری را فراهم کنند و باید کم هزینه و ساده برای انجام عملیات مخلوط کردن باشند.

الزامات مراقبت مخزن از سیالات تکمیل

به منظور دست یافتن به مراقبت از مخزن ، الزامات زیر برای سیال تکمیل باید اعمال شوند :

1.      ثابت نگه داشتن سازگاری بین فاز مایع سیال تکمیل و مخزن:

•         سازگاری با فاز مایع در مخزن، باید شامل هیچگونه رسوبی از تماس با آب سازند نباشد ، هیچ امولسیونی ناشی از تماس با نفت تشکیل ندهد و حباب ایجاد نکند.

•         سازگاری با مخزن. توجه بیشتری باید به مخازنی که آب شور دارند یا حساس به قلیایی هستند ، صورت گیرد.

•         اثر بر ترشوندگی مخزن. ترکیب سیال تکمیل، که حاوی عوامل بهسازی (treating agents)، نمک های معدنی و مواد فعال در سطح هستند، باید به درستی با توجه به سازگاری های فوق الذکر انتخاب شود و باید پس از چک کردن و ارزیابی با استفاده از یک روش ارزیابی موثر تعیین شود.

2.      مقدار ذرات جامد (به ویژه رس و باریت) و طبقه بندی ذرات ریز جامد باید به طور مشخص بر اساس ویژگی های توزیع گلوگاه مخزن کنترل شوند تا آسیب سازند ناشی از ذرات جامد در سیال تکمیل کاهش یابد.

3.      توجه باید به ممانعت از خوردگی تجهیزات حفاری و لوله جداری توسط سیال تکمیل داشته باشیم . خوردگی  ابزار حفاری و لوله جداری توسط نمک های معدنی گوناگونی ( از جمله NaCl ، KCl و CaCl2 ) در سیال تکمیل ممکن است مشخص تر باشد. نه تنها خوردگی می تواند عمر ابزار حفاری و چاه نفت و گاز را کاهش دهد، بلکه همچنین محصولات ناشی از خوردگی می توانند آسیب سازند ایجاد کنند.

4.      هیچ آلودگی زیست محیطی ایجاد نشود یا آلودگی می تواند از بین برده شود.

5.      سیستم باید عملکرد پایدار داشته باشد و از ایمنی ته چاهی می توان مطمئن بود. برای یک چاه عمیق ، مساله پایداری دمایی هم باید در نظر گرفته شود.

6.      هزینه کم و تکنولوژی ساده.

تجارب عملیاتی نشان می دهند که سیال تکمیل با اثرگذاری مناسب ، معمولا هزینه بالا و تکنولوژی پیچیده ای ( شامل آماده سازی ، طرز استفاده و عملیات خالص سازی و نگهداری ) دارد. از این رو ، سیال تکمیل با کارایی خوب ، هزینه کم و تکنولوژی ساده باید تحت بررسی قرار گیرد و توسعه یابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه