گل حفاری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نفوذ ذرات جامد گل

اگر ذرات جامد گل با نیرو به داخل لایه ی تولیدی وارد شوند، می توانند به طور تدریجی تخلخل های سنگ مخزن را پر کنند. شروع تولید یا تزریق با دبی های بالا یا متوسط ممکن است باعث

تجمع  این ذرات جامد و کاهش شدید تراوایی مناطق نزدیک چاه شود. برخی از فرآیند های آسیب رسان معمولا محدود به چند اینچ اطراف چاه (متوسط 3 اینچ) می باشد، اما همین آسیب ها می توانند تراوایی را تا 90 درصد کاهش دهند.علل نفوذ سیال به سنگ سازند عبارتند از:

- اندازه ی بزرگ حفرات سنگ سازند

- وجود شیارها و شکاف های طبیعی در مخزن

- اندازه ی کوچک ذرات جامد موجود در سیال حفاری (اندازه اولیه ذرات وزن افزا و مواد کنترل هرزروی سیال معمولا درشت هستند اما ممکن است به وسیله ی سرمته ی حفاری خرد شوند)

- سرعت پایین حفاری که منجر به تخریب اندود گل (افزایش هرزروی گل) و تماس طولانی مدت سازند با گل می گردد.

- سرعت بالای گردش سیال حفاری (سایش اندود گل)

- چگالی بالای سیال حفاری که باعث ایجاد فشار های فرا تعادلی بالا می گردد.

- سایش اندود گل، ایجاد فشارهای موجی و افزایش زمان تماس سازند با گل در زمان تماس سازند با گل در زمان عملیات لوله بالا-لوله پایین.

- استفاده از آب های شور تمیز (فاقد مواد ریز) به عنوان سیال حفاری، نفوذ ذرات به داخل سازند را به حداقل رسانده، اما ممکن است باعث هرزروی بالای سیال به داخل ماتریکس  سنگ شود.

هنگام حفاری یک سازند که دارای شکاف های طبیعی می باشد، هرزروی مقداری از گل به داخل شکاف های طبیعی قابل پیش بینی است. وجود شکاف های طبیعی در مخزن اهمیت دارد، بنابراین جلوگیری از هرزروی گل در شکاف ها با استفاده از مواد کنترل هرزروی، امری ضروری است. اگر شکاف های طبیعی توسط گل آسیب ببیند، موفقیت عملیات بهسازی به میزان گل از دست رفته، نوع و شرایط این گل بستگی دارد.
اگر گل های کم جامد با حداقل فشار فرا تعادلی در یک سیستم مورد استفاده قرار بگیرد، میزان آسیب کم خواهد بود. اگر سیستم گل سنگین با مقدار زیادی از ذرات ریز و یا فشار فرا تعادلی حفاری بالا (وزن معادل بیش از 20 lbm/gal) باشد آسیب می تواند شدید باشد.

 

ادامه دارد........

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه