امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

فنّاوری حفاری در طول سال‌های متمادی توسعه‌یافته است. یکی از این پیشرفت حفاری فرو تعادلی (Under Balanced Drilling) می باشد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

از اواسط دهه ی ۱۹۷۰، با معرفی Drill blank از جنس الماس مصنوعی پلی کریستالین، به عنوان جزء برنده ی مته، خانواده ی جدیدی از مته ها تیغه ای ساخته شد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

خصوصیات شاخص طراحی مته های تیغه ای شامل تعداد و شکل قطعات الماس یا تیغه های برنده، اندازه و محل قرار گرفتن مجراهای جریان و متالوژی مته و اجزای برنده ی آن می باشند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

چاه ها معمولا در اعماق مختلف و یرای اهداف مختلفی حفر می شوند، که در ادامه به بیان آنها می پردازیم:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

حفاري جهت دار عبارت است از فن خاصي كه در آن چاه براساس برنامه پيش بيني شده اي (با استفاده از نرم افزار حفاري جهت دار) غير از حالت عمودي حفاري مي گردد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید