امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

حفاري جهت دار عبارت است از فن خاصي كه در آن چاه براساس برنامه پيش بيني شده اي (با استفاده از نرم افزار حفاري جهت دار) غير از حالت عمودي حفاري مي گردد.

 در حفاري جهت دار علاوه بر تجهيزاتي كه در حفاري عمودي بكار مي روند تجهيزاتي ويژه زير در رشته حفاري استفاده مي گردند:

·         دستگاه جهت يابي در حين حفاري

·         دستگاه موتور درون چاهي

چاههاي حفاري جهت دار از نظر شعاع جهت دار نمودن به سه دسته تقسيم بندي مي گردند:

·         شعاع كوتاه: 5/1 تا 3 درجه جهت دار در يك فوت

·         شعاع متوسط: 8 تا 20 درجه جهت دار در 100 فوت

·         شعاع بلند: 2 تا 6 درجه جهت دار در يك 100 فوت

عمده ترين چاه هاي حفاري شده در ميادين نفتي ايران داراي شعاع جهت دار متوسط و بلند بوده اند.

كاربرد چاه هاي افقي:

كاربرد اصلي چاههاي افقي كم كردن و به تأخير انداختن پديده مخروطي شدن گاز و آب (پايين آمدن سطح گاز و باال رفتن سطح آب) بوده که این امر باعث تولید بیشتر از چاه ها مي شود. چاه هاي افقي بيشتر در محيط مخزن قرار مي گيرند و اجازه سرعت توليد بيشتر را در افت فشارهاي پايين تر مي دهند (كاهش افت فشار جريان و ايجاد سطح تماس بيشتر چاه و مخزن).

1.        حفاري افقي در مخازن نفتي:

با اعمال اين روش استخراج نفت نسبت به روش حفاري معمولي ( عمودي ) حدود دوبرابر مي گردد ( ازدياد برداشت نفت ) .

2.        حفاري چندين حلقه چاه در يك مخزن:

با حفر حفره هاي متعدد در يك مخزن بجاي حفاري تعداد زيادي چاه مستقيم كه نياز به استفاده از چندين دكل در خشكي مي باشد مي توان با استفاده از حفاري جهتدار و با استفاده از يك دكل چندين حلقه چاه را در يك مخزن حفاري نمود اين روش باعث استفاده بهینه از دكل حفاري و نيز سرعت در استخراج نفت/ گاز خواهد شد.

3.        چاه هاي متعدد از روي يك دكل دريائي (Multiple wells from offshore structure):

عمده كاربرد حفاري جهتدار، امروزه در درون دريا مي باشد قابل توجه است كه بخش عظيمي ازمخازن گازي و نفتي كشورمان در جايي مانند خليج فارس واقع است (پروژه پارس جنوبي). ساخت Plat form براي هر حلقه در دريا، كاري غير عملي و غير اقتصادي است در اين روش با ثابت كردن يك plat form روي بستر دريا تعداد زيادي چاه هاي جهتدار در مسيرهاي گونــاگون از روي يك plat form حفاري مي شوند و يكي ديگر از مزاياي روش فوق استفاده بهينه از دكل دريائي مي باشد. بطور مثال مي توان به چاه هاي متعددي كه در منطقه ابوذر و روي دكل مورب تاكنون توسط اين اداره حفاري شده است و همچنين فازهاي 9 و 10 ميدان گازي پارس جنوبي كه با همكاري اين اداره در حال انجام است، اشاره نمود.

4.        چاه هاي امدادي Relief wells:

اين اداره با استفاده از توانائي هاي خود قابليت حفاري چاههاي امدادي را دارا مي باشد. حفر اين چاههاي باعث جلوگيري از هدر رفتن مقادير سرسام آور نفت وگاز از چاه فوران كرده مي گردد. بعنوان مثال ميتوان به مهار چاه كنگان 23 اشاره نمود

5.        حفاري در مخازن نفتي مشترك:

بخش زيادي از مخازن نفتي كشورمان با كشورهاي همسايه مشترك است و يا در نزديكي مرزهاي كشورمان قرار دارد. روش فوق , باعث بهره برداري بهينه و صيانت از مخازن نفت / گاز مشترك ميهن اسلامي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي خواهد شد . بعنوان مثال مي توان به مخازن مشترك با كشور عراق از جمله در ناحيه نفت شهر ، دارخوين و پايدار و ميدان گازي پارس جنوبي كه با قطر مشترك است اشاره كرد كه اين امور با انجام حفاري جهتدار در اين مناطق و انجام يكي از بي نظيرترين حفاري هاي افقي در منطقه پايدار كه نقش بسزائي در دسترسي به اين مخازن سرشار را ايفا كرده است, اشاره نمود.

6.        مناطق غير قابل دسترس:

همواره بخشي از مخازن نفتي در زير شهرهاي از پيش ساخته شده ( مانند ناحيه كيان آباد و كورش و ملي راه اهواز ) و يا در زير كوه ها قرار دارند كه نمي توان با استفاده از حفاري عمودي به اين مخازن دسترسي داشت وليكن با استفاده از حفاري جهت دار/ افقي مي توان اين امر را انجام داد و حداكثر بهره برداري را از مخازن موجود فراهم آورده است .

7.        حفاري گسل ها و گنبدهاي نمكي و يا مکان های حادثه خيز از نظر زمين شناسی:

گاهي از اوقات مخازن نفتي در كنار و يا زير يك گسل زمين شناسي يا گنبدهاي نمكي يا لايه هايي است كه حفاري عمودي در آنها باعث دسترس رفتن چاه حفاري شده ميگردد ( مانند ورود به شيلها ) يا از دسترس رفتن يا پاره شدن لوله هاي جداري در برخورد با گسلها ميگردد حال با وجود قابليت حفاري جهتدار اداره زمين شناسي واحد متقاضي برنامه حفر چاه را بگونه اي مي تواند ارائه دهد كه مسير چاه برخوردي با خطرات يادشده نداشته باشد و اين بمعناي جلوگيري از دست رفتن فرصتهاي فراوان جهت دسترسي به مخازن نفتي مي باشد كه ارز آوري فراواني را براي اين مملكت بدنبال دارد.

8.        استفاده بهينه از گنبدهاي نمكي جهت ذخيره سازي گاز:

يكي ديگر از قابليتهاي حفاري جهت دار كه داراي صرفة اقتصادي فـــراواني است ايجاد مخازن ذخيره سازي گاز و نفت درون گنبدهاي نمكي است كه بعنوان مثال مي توان به حفر چاههاي كوه نمك -1در منطقة قم و چندين چاه در منطقه ورامين اشاره نمود اين روش داراي 3 مزيت بسيار زياد جهت ذخيره سازي گاز است كه در زير به آنها اشاره مي نماييم.

·         ايمني ذخيره سازي گاز

·         امكان ذخيره سازي گاز در منابع حساس كشور از جمله پايتخت و غيره

·         كاهش هزينه ذخيره سازي گاز 

باتوجه به کاربردهای مثبت حفاری چاه های افقی و عوامل مهم و تأثیرگذار در افزایش راندمان و کاهش هزینه ها و همچنین سابقه بهره گیری از این چاه ها در دنیای امروز، استفاده از حفاری چاه های افقی یک امر لازم و مقرون به صرفه منظور شده است. البته اینکه از لحاظ اقتصادی و کاهش هزینه های حفاری به چه میزان نسبت به حفاری چاه های عمودی دارای برتری می باشد بستگی به عوامل مختلفی از قبیل برنامه ریزی و طراحی صحیح مسیرحفاری، محل شروع حفاری، تکمیل چاه های افقی و غیره دارد. لازم به ذکر است در مورد استفاده و يا چگونگي استفاده از روش هاي حفاری انحرافي/ افقی نظريات متعددي وجود دارد كه تصميم گيري راجع به آنها نيازمند انجام آزمايشات موردي و بررسي هاي تطبيقي و مقايسه با روش هاي ديگر است. برخي از كارشناسان استفاده از روش هاي انحرافي/ افقی را موجب افت شديد فشار مخزن و در نهايت آسيب به آن مخزن مي دانند. البته قضاوت نهايي را در اين مورد بايد بعد از انجام مطالعات فني و اقتصادي و نيز مقايسه آن با روش هاي حفاری عمودي (Vertical) به عمل آورد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1323
981
تکنیک های حفاری