امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تنوع بسیار زیادی از طراحی های مته از چندین تولید کننده ی مته وجود دارد.

انجمن بین المللی پیمانکاران حفاری(IADC) سیستم کلاس بندی استانداری را برای تشخیص انواع مته های موجود مشابه از تولید کنندگان مختلف تصویب کرده است. سیستم کلاس بندی شامل کد سه رقمی می باشد. اولین رقم در طرح کلاس بندی مته، عدد سری مته نامیده می شود. در صورتی که مته از نوع تیغه ای یا PCD باشد، اولین رقم با حرف D همراه می باشد سرهای D1 تا D5 برای مته های PCD به ترتیب در سازنده های نرم، نیمه نرم، متوسط، نیمه سخت و سخت مورد استفاده واقع می شوند. سری های D7 تا D9 برای مته های نمونه گیری الماسی و مته های نمونه گیری PCD در سازنده های نرم، متوسط و سخت مورد استفاده واقع می شوند. سری های ۱ ،۲ ، ۳ به ترتیب برای مته های با دندانه های آسیاب شده در سازندهای نرم، متوسط و سخت اختصاص داده می شوند. سریهای ۵ ،۶ ، ۷ و ۸ مختص مته های اینزرت به ترتیب در سازندهای نرم، متوسط، سخت و خیلی سخت می باشد. سری ۴ نیز در کلاس بندهای خاص و برای استفاده های آتی مانند مته های عمومی جای می گیرد.

رقم دوم، عدد نوع نامیده می شود نوع، مختص مته های تیغه ای از نوع PCD می باشد. انواع ۱ تا ۴ مشخص کننده ی سختی سازند، از نرم ترین تا سخت ترین سازند در هر کلاس می باشند. با توجه به نوع مته، اعداد مربوط به شکل و طرح مته به صورت متفاوتی نسبت به همدیگر تفسیر می شوند. اعداد مربوط به شکل و طرح مته برای موارد زیر تعریف می شوند :

۱) مته های تیغه ای از نوع PCD و الماسی ، ۲) مته های نمونه گیری تیغه ای از انواع PCD و الماسی و ۳) مته های با برنده ی غلطکی .

هشت نوع از اشکال و طرح های استاندارد برای مته های تیغه ای از انواع PCD و الماسی عبارتند از : ۱)‌پروفایل از نوع پله ای ، ۲) پروفایل با مخروط بلند، ۳) پروفایل با مخروط کوتاه ، ۴) پروفایل بدون مخروط، ۵) نوع موتور ته چاهی ، ۶) نوع مخصوص زدن کنار گذر، ۷) نوع با پایه ی روغنی، ۸) نوع مغزه دفع کن، طرح نهم نیز برای اشکال خاص که توسط تولید کننده ی مته انتخاب می شود، رزرو می شود.

برای مته های تیغه ای مغزه گیری و الماس دو شکل استاندارد وجود دارد. این مته ها برای گرفتن طولی از نمونه ی سازند مغزه گیری شده قسمت مرکزی چاه بکار برده می شوند؛ دو شکل عمده عبارتند از: ۱) نوع استوانه ی مغزه گیر معمول، ۲) نوع FACE DISCHARGE.

هشت عدد مربوط به طرح ها و اشکال استاندارد مته های با برنده ی غلطکی وجود دارد. این اعداد عبارتند از : ۱) مته ی با برنده ی غلطکی استاندارد ( مته ی فواره ی با مته ی معمولی)،۲) دندانه های پاشنه به شکل T جهت محافظت از اندازه ی چاه ، ۳) دندانه های اینزرت اضافی برای محافظت از اندازه چاه ،یاتاقان های غلطکی آب بندی شده، ۵) ترکیبی از شماره های (۳)‌(۴) ،(۶) یاتاقان اصطکاکی آب بندی شده، ترکیبی از موارد (۳) و (۶) . شماره های باقیمانده ۸ و ۹ برای اشکال و طرح های خاصی که توسط تولید کننده ی مته انتخاب می شود . اختصاص داده شده است. از عدد ۸ غالباً برای مته های طراحی شده جهت حفاری انحرافی استفاده می شود.

با اینکه مته های حفاری تولید شده توسط تولیدکنندگان متفاوت، که دارای عدد کلاس بندی یکسانی هستند دقیقاً معادل نمی باشند، ولی این طرح کلاس بندی مته ها،غالباً برای گروه بندی مته های مشابه در مطالعات عملکرد حفاری مفید می باشند. 

توجه داشته باشید که با افزایش عدد کلاس مته، برون مرکزی مخروط، ارتفاع دندانه ها و مقدار سختی دندانه ها کاهش می یابند. در حالیکه تعداد دندانه ها و میزان سختی قالب دندانه افزایش می یابند. توجه داشته باشید که افزایش قدرت تحمل برای مته های با عدد کلاس بندی بالا امکان پذیر می باشد. علت وجود امکان در مته های با عدد کلاس بندی بالا، کوتاهتر بودن طول دندانه های مته  می باشد

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1172
تکنیک های حفاری
1050
1118
تکنیک های حفاری