امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

متاسفانه، انتخاب مناسبترین مته ی موجود برای عملیات حفاری، همانند انتخاب سیال حفاری یا ترکیب سیمان حفاری، به صورت سعی وخطا انجام می پذیرد.

مهمترین معیار برای مقایسه ی چگونگی عملکرد انواع مته ها، هزینه ی حفاری در هر واحد از بازه ی حفاری شده می باشد. از فرمول هزینه در هر فوت حفاری می توان برای این هدف استفاده کرد، از آنجائی که نمی توانیم بخش معینی از چاه را بیش از یک بار حفاری کنیم. مقایسه ی بین عملکرد مته را می توان با مقایسه ی عملکرد مته های متوالی در یک چاه عمیق و یا با مقایسه ی عملکرد مته های مورد استفاده در سازند مشابه در چاه های متفاوت به انجام رساند. جهت مرتبط ساختن سازند حفاری شده با یک مته ی معین در چاه مجاور حفاری شده از قبل در حال حفاری، می توان از اطلاعات ثبت شده توسط چاه نگاری و گل نگاری استفاده کرد.

انتخاب اولیه ی نوع مته در ناحیه ی اکتشافی را می توان بر اساس اطلاعات معلوم از ویژگی های سازند و هزینه های حفاری در آن سازند، انجام داد. عبارت هایی را که توسط مهندسان حفاری به کار برده می شود تا ویژگیهای سازند را توصیف کنند، عبارتند از قابلیت حفاری سازند، مقیاسی بر آسان بودن حفاری یک سازند می باشد. این پارمتر رابطه ی معکوسی با مقاومت تراکمی سنگ دارد، هر چند که پارامترهای دیگری نیز از این لحاظ حائز اهمیت می باشند . در حالت کلی، قابلیت حفاری با افزایش عمق چاه کاهش می یابد. سایندگی سازند، مقیاسی است که نشان دهنده ی اندازه و سرعت سایش دندانه های مته ای با دندانه های فولادی به هنگام حفاری سازند می باشد. علی رغم وجود برخی استثناها، سایندگی سازند با کاهش قابلیت حفاری سازندهای گوناگون مورد استفاده واقع می شوند.

در صورتیکه هیچ اطلاعاتی راجع به مته های استفاده شده قبلی در یک سازند، در دسترس نباشد، از چندین قانون سرانگشتی برای انتخاب اولیه ی مته استفاده می شود. قوانین کلی انتخاب مته، مانند قوانین grammar  مشهور به استثناء قوانین می باشند. در نهایت باید هزینه ی حفاری در هر فوت، آخرین معیاری باشد که مورد استفاده واقع می شود.

برخی از قوانین سرانگشتی مورد استفاده توسط مهندسان حفاری به قرار زیر می باشند.

۱) جداول کلاس بندی IADC لیستی از انواع مته های قابل کاربرد در سازند با سختی مشخصی را فراهم می کنند.

۲) ملاحظات هزینه ی مته باید حاکم بر نوع و ویژگی روزانه حفاری زیاد باشد، مته های با برنده های غلطکی با طراحی و ویژگی های درجه ی یک و مته های تیغه ای و الماسی و PCD گران قیمت ، کاربرد بیشتری می یابند. هزینه ی مته ی احتمالی، بیش از هزینه ی روزانه ی دکل نمی باشد.

۳) مته های با برنده های غلطکی سه مخروطی ، مناسبترین نوع مته ی موجود بوده و انتخاب اولیه ی مناسبی برای قسمت کم عمق چاه می باشند.

۴)‌ ملاحضات زیر را به هنگام استفاده از مته های با برنده های غلطکی مدنظر بگیرید:

الف) از بلندترین دندانه ی ممکن استفاده کنید.

ب) مقدار کم شکست دندانه را به جای انتخاب اندازه ی کوتاهتر دندانه، ترجیح دهید.

پ)‌زمانی که از لحاظ اقتصادی نتوان وزن کافی بر روی مته ی با دندانه ی فولادی اعمال کرد تا باعث سائیدگی خود تیز شوندگی دندانه ی مته شود، از مته با دندانه های بلندتر  باید استفاده کرد.

ت) اگر سرعت سائیدگی دندانه از سرعت سایش یاتاقان ها به مراتب کمتر باشد، مته با دندانه های بلندتر، یاتاقان ها به مراتب کمتر باشد، مته با دندانه های بلندتر، یاتاقان  با طراحی مناسب تر را انتخاب کرده و یا وزن بیشتری را روی مته اعمال کنید.

ث )‌اگر سرعت سایش یاتاقان، از سرعت سائیدگی دندانه به مراتب کمتر باشد، از مته با دندانه ی کوتاهتر و یاتاقان با طراحی اقتصادی تر استفاده کرده و یا وزن کمتری را روی مته اعمال کنید.

۵) مته های تیغه ای الماسی در سازندهای غیر شکننده که حالت شکست پلاستیکی مخصوصاً در قسمت انتهای چاه عمیق را دارند، دارای عملکرد مناسبی می باشند. زیرا جهت جلوگیری از پیمایش های اضافی برای تعویض مته، که مستلزم هزینه های زیادی می باشند، نیازمند مته با عمر طولانی می باشد. اندازه ی کوچک چاه نیز نیازمند طراحی ساده ی مته های تیغه ای است.

۶) مته های تیغه ای PCD در قسمتهای یکنواخت سازندهای کربناته و تبخیری که فاقد رگه های پلمه سنگی یا سایر انواع سنگهای شکننده می باشند، دارای عملکرد مناسبتری هستند.

۷) از مته های تیغه ای PCD نباید در سازندهای چسب که تمایل بسیار زیادی به چسبیدن به برندهای مته دارند، استفاده شود.

از آنجائیکه انتخاب مته ، عمدتاً به صورت سعی و خطا می باشد، لذا نمیتوان بیش از اندازه به اهمیت ارزیابی دقیق فرسایش مته به هنگام خارج کردن آن از چاه تکیه کرد. همچنین نگهداری دقیق اطلاعات به دست آماده از عملکرد هر مته بعنوان مرجعی برای استفاده در آینده از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. LADC کدهایی را برای گزارش درجه ی سائیدگی مته نسبت به (۱) دندانه ها، (۲) یاتاقان ها و (۳) ساختار قطر مته اختصاص داده است. با استفاده از این کدها می توان برخی از جنبه های بسیار مهم سائیدگی مته را به صورت کمی درآورده و در گزارش مته ثبت کرد.

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1172
تکنیک های حفاری
1050
1203