امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درمورد چگونگی پدیدآمدن تورم نظرات گوناگونی وجود دارد که هریک منشأ این پدیده را به‌طور مستقل بررسی می‌کند، درحالی که در دنیای واقعی ممکن است تورم با ترکیبی از این نظریات قابل توضیح باشد :

۱. نظریه پولی و تورم (نظریه مقداری پول
۲. نظریه تورم فشار تقاضا
۳. نظریه تورم فشار هزینه ( تورم رکودی)
4. تورم ساختاری
در ادامه به توضیح این نظریات می‌پردازیم اما به دلیل اهمیت نظریه اول آن را با تفصیل بیشتری بیان می‌داریم.
نظریه مقداری پول و تورم
همانطورکه ذکر شد، تورم عبارت‌ است از افزایش سطح قیمت‌ها و قیمت عبارت است از نرخی که براساس آن پول با جنس یا با نوعی خدمت مبادله می‌شود. در سیستم اقتصادی که از پول اعتباری یعنی پولی که پشتوانه آن، طلا یا تولید ملی است - استفاده می‌شود، دولت حجم پول را تحت نظارت و کنترل دارد و به موجب قانون، نشراسکناس انحصاراً در اختیار دولت است. درست همان‌گونه که تعیین میزان مالیات و میزان خریدهای دولت از ابزارهای سیاست‌گذاری دولت به حساب می‌آید، میزان عرضه پول هم در سایه اجرای سیاست‌های دولت مشخص می‌شود.
در بسیاری از کشورها مسوولیت کنترل عرضه پول به عهده بانک مرکزی است و عبارت بانک مرکزی روی همه اسکناس‌ها درج شده است. کنترل عرضه پول را (سیاست پولی) کشور می‌نامند. البته تعیین میزان معاملات کار چندان ساده‌ای نیست، ازاین رو به جای آن، رقم تولید کل را قرارمی‌دهند. معاملات و تولید کل رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. چراکه هرچه یک سیستم اقتصادی بیشتر تولید کند، مقدار بیشتری کالا خرید و فروش می‌شود. ارزش ریالی معاملات تقریبا با ارزش ریالی تولیدات متناسب است؛ البته این دو مقدار شبیه به هم نیستند.
اگر بانک مرکزی میزان عرضه پول را تغییر دهد، از آن‌جا که سرعت گردش پول ثابت است، هر نوع تغییری که درعرضه پول صورت گیرد ، سبب می‌شود که تولید ناخالص اسمی (قیمت * مقدارتولید) براساس معادله مذکور، متناسب با آن تغییر کند.
مقدار تولید فعلا دراین‌جا ثابت است. پس هر تغییری در تولید ناخالص اسمی (ارزش تولیدات به قیمت بازار) ، نشان‌دهنده تغییری است که درسطح قیمت‌ها رخ داده‌است. پس سطح قیمت‌ها با عرضه پول رابطه مستقیم دارد و نرخ تورم که عبارت است از درصد تغییر در سطح قیمت‌ها، به وسیله افزایش عرضه پول تعیین می‌گردد. بنابراین بانک مرکزی که عرضه پول را کنترل می‌کند باتوجه به این نظریه در کنترل نرخ تورم حرف آخر را می‌زند. اگر بانک مرکزی عرضه پول را ثابت نگه‌دارد، درصورت ثابت ماندن مقدار تولیدات و سرعت گردش پول، سطح قیمت‌ها ثابت خواهد ماند.
حال به بررسی فرض ثبات مقدار تولید و سرعت گردش پول می‌پردازیم.
اگر سرعت گردش پول درابتدای روند تور‌می ثابت باشد، درجریان تورم ثبات مزبور بالاخره حفظ نخواهد شد و عوامل روانی و انتظارات تورمی معمولا باعث ایجاد تمایل به افزایش آن خواهد گردید. چرا که تصور افزایش قیمت یک کالا موجب می‌شود، افراد برای خرید آن کالا ترغیب شوند، بنابراین تعداد خرید و فروش‌ها و سرعت گردش پول افزایش خواهد یافت.
در این شرایط اگر الگوی توزیع درآمد در جامعه بسیار نامتعادل باشد و اگر جامعه به علل بنیادی (مثلا انقلاب یا جنگ) درشرایط محدودیت عرضه کالا قرارگیرد و هیچ کنترلی برشبکه توزیع اعمال نگردد؛ به احتمال زیاد سرعت گردش پول به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت و درغیر این صورت، احتمالا تغییرات آن ناچیز خواهد بود.
اما درمورد فرض ثبات نسبی مقدارتولید باید توجه کرد آن‌چه بیشتر محتمل می‌نماید این است که همراه با روند تورمی و به ویژه آن‌گاه که تورم شتاب بیشتری می‌گیرد، درصورتی که تولیدات جامعه به حال خویش رها شود، عدم سودآوری نسبی تولیدات، سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در درازمدت خواهد شد و سرمایه‌های جامعه بیشتر روانه بازار تجارت (بازده سریع) خواهد گردید و نهایتا تولیدات را کاهش خواهد داد.
در نتیجه، تورم، به تغییرات حجم پول، تغییرات تولید و تغییرات سرعت گردش پول وابسته می شود، به این شکل که افزایش مقدار تولید، باعث کاهش تورم می‌شود و کاهش حجم پول و سرعت گردش پول نیز همین نتیجه را خواهد داشت.
افزایش سرعت گردش پول، کاهش مقدار تولید
تورم به هرعلت و به هرگونه‌ای که شروع شده باشد، روندی است پویا که درجریان خود با مکانیسم‌های داخلی سرعت می‌گیرد و مرتبا تشدید می‌شود. علل این تشدید را باید اساسا در الگوی موجود توزیع ثروت و درآمد جامعه، عوامل بنیانی که باعث کاهش عرضه کل کالاها می‌شوند و نظام توزیع کالای حاکم برجامعه جستجو کرد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه