امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

رسوب گذاری وسیع در طی دورانهای مختلف زمین شناسی سبب شده است که رسوبات غنی از مواد آلی در منطقه خلیج فارس نهشته و ذخایر هیدروکربوری قابل ملاحضه ای تشکیل شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تمامی رویدادهایی که پس از رسوبگذاری در رسوبات رخ می دهد، در قلمرو دیاژنز قرار می گیرند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

امروزه علوم زیادی وجود دارند که تلفیقی از ۲ یا چند علم مختلف هستند. هدف ازتلفیق این دو یا چند علم مختلف، رفع مشکلات و جواب دادن به سؤالاتی است

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مطالعه ژئوشیمیایی میدان اهواز در زمینه نفت موجود در مخزن بنگستان و نیز بررسی سنگ منشا احتمالی برای نفت مخازن بنگستان و آسماری انجام و برای بررسی قابلیت نفت زایی سازند پابده نمونه های حفاری ۱۱ چاه از این میدان تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی شد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اکتشاف منابع زیرزمینی نفت و گاز تاریخچه ای طولانی و شگرف و رو به رشد داشته است. ابتدا چاه های اولیه نفت در اعماقی کم به نفت می رسیدند، مثلا اولین چاه اقتصادی که در ایران به نفت رسید

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید