امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سنگ هاي كربناته 50% مخازن نفت و گاز دنيا و 95% مخازن نفت و گاز ايران را شامل مي شوند. در تشكيل سنگ هاي كربناته فرآيندهاي بيولوژيكی و شيميایی تأثير گذار هستند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سنگ کربناته اصطلاحی است که در مورد رسوبات کربناته سنگ شده به کاربرده می شود و 22% سنگهای رسوبی را شامل می گردد. رسوبات و سنگهای کربناته حاوی 50% کانی های کربناته اند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بهترین نوع سنگ مخزن هیدروکربوری هستند.
از دانه های در حدود اندازه ماسه ( بین ۶۴ میکرون تا ۲ میلی متر ) تشکیل شده اند.
گستردگی بیشتری نسبت به کنگلومراها دارند.
جورشدگی بهتری از رسوبات دانه درشت دارند

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سازند هایی که در مناطق نفت خیز جنوب حفاری می شوند به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از:  


سازند بختیاری: این سازند متشکل از کنگلومرای چرتی و سنگ های

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
خواص سیالات مخزن 23 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید