امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نقشه های کانتوری زیر سطحی بسیار متنوعند. در این قسمت به توضیح انواع متداول آن پرداخته می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

فروافتادگی یک رویداد ساختمانی در جنوب غربی تراست زاگرس است. در ابتدا این رویداد معرف خاصیت توپوگرافیک است ولی به صورت کلی تر ناحیه ای از زاگرس است که در آن آسماری فاقد رخنمون می باشد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نفتگیر یا تله نفتی ، به محل تجمع نفت و گاز گفته می‌شود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مواد نفتی به طرق مختلفی در نفتگیر تجمع می‌یابد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

زمین شناسی نفت یکی از شاخه‌های علم زمین شناسی است که به مطالعه منشا، نحوه تشکیل و تجمع نفت و گاز، سنگ مخزن (تخلخل و تراوایی)، ساختارهای زمین شناسی و ارتباط آنها با ذخایر هیدروکربنی و بررسی زمین شناختی حوزه‌ها و میادین نفتی می‌پردازد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید