امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مواد نفتی به طرق مختلفی در نفتگیر تجمع می‌یابد.

عمده ترین نفتگیرها عبارتند از:

1) نفتگیرهای ساختمانی

2) نفتگیرهای چینه ای

3) نفتگیرهای هیدرودینامیک

4) نفتگیرهای مرکب

5) نفتگیرهای دیاپیری

1)نفتگیرهای ساختمانی (Structural Traps) :

 شکل مهندسی موجود در این گونه نفتگیرها به تغییرات بعد از رسوبگذاری در مخزن مانند چین خوردگی و گسل خوردگی بستگی دارد. این نوع نفتگیرها خود به دو دسته چین خورده و گسلی تقسیم می شوند.

2)نفتگیرهای چینه ای (Stratigraphic Traps) :

شکل گیری این نوع از نفتگیرها ، مدیون تغییرات لیتولوژیکی است. تغییر در لیتولوژی یا در طی رسوبگذاری صورت می گیرد ، مانند تغییر رخساره در رسوبات کانال های رودخانه ای و یا ریف ها و یا ناشی از تغییرات بعد از رسوبگذاری است ، نظیر فرسایش رسوبات و یا تغییرات دیاژنزی آنها.

تعیین موقعیت نفتگیرهای چینه ای به مراتب مشکل تر از نفتگیرهای ساختمانی است چرا که این نوع نفتگیرها به راحتی بوسیله مطالعات لرزه ای آشکار نمی شوند و همچنین فرآیندهایی که در تشکیل آن ها دخالت دارند عموماً خیلی پیچیده هستند.

این دسته از نفتگیرها خود به دو دسته تقسیم می شوند:

·         نفتگیرهایی که ارتباطی به سطوح ناپیوستگی ندارند.

·         نفتگیرهایی که همراه ناپیوستگی ها می باشند.

3) نفتگیرهای هیدرودینامیکی (Hydrodynamic Traps) :

در این نوع نفتگیرها حرکت رو به پایین آب مانع حرکت رو به بالای نفت و گاز می شود. نفتگیرهایی که صرفاً هیدرودینامیکی باشند بسیار کمیاب اند، ولی تعدادی از نفتگیرها هستند که در واقع نتیجه ی ترکیب نیروهای هیدرودینامیکی و عوامل ساختمانی و چینه ای هستند.

تله های صرفاً هیدرودینامیکی بسیار نادرند اگرچه میدان های وجود دارند که در آن ها سطح تماس آب و نفت به صورت کج شده است و به تله افتادن نفت تحت تأثیر ترکیبی از عوامل ساختمانی و نیرو های هیدرودینامیکی است. جریان هیدرودینامیکی عموماً با فشار مخزن در طول یک میدان تعیین می شود تشخیص وضعیت سطح تماس آب و نفت در یک میدان بسیار باارزش است.

4) نفتگیرهای مرکب (ombination Traps C)  :

نفتگیرهای مرکب نفتگیرهایی هستند که از ترکیب دو یا چند نوع نفتگیر بوجود آمده اند. راه های متفاوتی برای تشکیل این نوع نفتگیرها وجود دارد. نفتگیرهای مرکب می توانند ناشی از ترکیب عوامل ساختمانی و چینه ای ، ساختمانی و هیدرودینامیکی ، چینه ای و هیدرودینامیکی و غیره باشد.

به طور مثال زمانی که باریک شدگی لایه نفوذ پذیر به طرف بالا در یک مخزن ایجاد شود و این ساختمان با یک گسل ، قطع شود یک نفتگیر مرکب ایجاد می شود.

5) نفتگیرهای دیاپیری

این نفتگیرها حاصل جریان یافتن لایه ی ناشی از اختلاف وزن مخصوص می‌باشند.

·         دیاپیرهای نمکی

·         دیاپیرهای گلی

مقایسه اهمیت نفتگیرها:

مقدار نفت در انواع مختلف نفتگیرها بسیار متفاوت است. میدان عظیم نفتی (giant oil field) آن هایی هستند که دارای بیش از ۵٠٠ میلیون بشکه ذخایر قابل بازیافت می باشند. نفتگیرهای تاقدیسی حاوی ٧۵% از نفت میدان های عظیم شناخته شده جهان هستند. نفتگیر های مرتبط با گسل فقط ١% و نفتگیرهای مرتبط با گنبدهای نمکی ٢% نفتگیرها را شامل می شوند و تنها ١٣% نفت های شناخته شدهی دنیا از نفتگیرهای چینه ای و ٩% نیز در نفتگیر های مرکب قرار دارند.

این درصدها تنها متعلق به ذخایر شناخته شده است و شامل تمام ذخایر واقعی موجود در زیرزمین نیست. بنابراین، این درصدها نشان دهنده توانایی انسان در پیدا کردن نفت است. 

پیدا کردن نفتگیرهای تاقدیسی به مراتب آسان تر از سایر نفتگیرها ازجمله نفتگیرهای چینه ای است.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1007
زمین شناسی