امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در این بخش کاربرد هایPLT  در در پایش عملکرد مخزن، ارزیابی نحوه تکمیل چاه، برنامه ریزی و ارزیابی عملیات تعمیر چاه(Work-over) و تشخیص مشکلات چاه و مخزن بررسی می شود.

کاربرد های PLT از نظر زمانی به سه بخش تقسیم می شود:

1-      کاربرد های PLT هنگام حفاری و تکمیل چاه

هر چند به نظر می رسد هنگام تکمیل چاه می توان اقدام به راندن نمودار PLT کرد، با این وجود حتی در مراحل اولیه حفاری هم می توان از PLT  استفاده نمود. از ابتدای حفاری،PLT  را می توان برای مشخص کردن ناحیه هرزروی گل حفاری (Mud Lost) و نیز تشخیص فوران زیر زمینی (Underground Blowout) به کار برد. تقریباً همه عملیات تکمیل چاه شامل: سیمانکاری، Gravel Packing ، مشبک کاری، و انگیزش چاه (Stimulation) را می توان به کمک PLT ارزیابی کرد، از جمله :

·         تشخیص منطقه هرزروی گل حفاری (Lost Circulation Zone)

·         تشخیص فوران های زیر زمینی (Underground Blowout)

·         تشخیص ابتدای سیمان یا حد بالای سیمان (Cement Top) پشت لوله های جداری و آستری:

·         ارزیابی بندش و کیفیت سیمان (Cement Bond Quality)

·         ارزیابی Gravel Pack

·         ارزیابی محل و عملکرد مشبک ها (Perforations)

·         مشکلات مکانیکی مانند سوراخ شدگی لوله ها ، نشت مجرابند و خوردگی و غیره.

2-     کاربرد های PLT هنگام تولید یا تزریق سیال

کاربرد اولیه PLT در تشخیص مشکلات چاه و عملکرد مخزن در طول عمر تولیدی یا تزریقی یک چاه است. این بخش به دو بخش فرعی تقسیم می شود

·         در جریان یک فازی

·         در جریان چند فازی

اکثر چاه های تزریقی یک فازی اند مانند تزریق آب یا گاز. گاهی ممکن است سیال تزریقی دو فازی باشد مانند تزریق بخار آب که مقداری از آن میعان می شود یا تزریق دی اکسید کربن. چاه های تولیدی به ندرت یک فازی هستند و اکثراً به صورت دو فاری آب نفت یا نفت-گاز و یا حتی سه فازی آب- نفت-گاز هستند. به طور کلی به ندرت ممکن است یک چاه تولیدی یک فازی باشد و در هر حال بهتر است پیچیدگی های جریان چند فازی در نظر گرفته شود.

1-2   کاربرد در جریان یک فازی

همانطور که گفته شد اکثر چاه های تزریقی دارای سیال یک فازی هستند و تعداد کمی از چاه های تولیدی فقط یک سیال تولید می کنند. لذا استفاده از PL در چاه های با جریان یک فازی عمدتاً شامل چاه هاید تزریقی است.

Stratton  و همکاران کاربرد های PLT را چنین خلاصه کرده اند:

در چاه های تزریقی بیش تر آب به عنوان سیال جابجا کننده برای برداشت ثانویه، نگهداشت فشار مخزن و یا دفع آب های زائد تزریق می شود. سیال تزریقی علاوه بر آب ممکن است هیدروکربن مایع، گاز، هوا و یا ترکیبی از ار مایع و گاز باشد، مانند: بخار آب اشباع. سیال تزریقی هر چه باشد، هدف اصلی PLT تعیین پروفایل تزریق سیال است، یعنی چه مقدار از سیال در کجای چاه تزریق شود. پس از آنکه پروفایل تزریق معین شد، اغلب لازم است بررسی های لازم برای مشکلات مکانیکی چاه از قبیل: آسیب ها و نشتی های لوله جداری و آستری، توپک ها، سیمان بندی ضعیف و نیز جریان سیال بین فواصل جدا شده صورت گیرد.

2-2  کاربرد در جریان چند فازی

در نزدیکی عمق نهایی چاه (در بخش مخزنی چاه) جایی که نمودار PLT رانده می شود، وجود چند سیال بسیار محتمل است. علاوه بر نفت، آب نیز معمولاً تولید می شود. در چاه هایی که فشار كمتر از فشار اشباع يا نقطه حباب است گاز توليد مي شود. بنابراين در هنگام برنامه ريزي براي راندن PLT و نیز هنگام تفسیر آن، احتمال وجود فازهايي غير از نفت بايد مد نظر قرار گيرد. در مورد جریان چند فازی هم مانند یک فازی، هدف اصلی از PLT تعیین پروفایل سیال تولید شده ولی با این تفاوت که باید درصد هر سیال و محل ورود هر سیال به چاه هم به طور جداگانه مشحص شود.

برای تعیین درصد هر فاز معمولاً از نمودار های چگالی سیال و یا ظرفیت خازنی سیال استفاده می شود. این نمودار ها به همراه یکی از نمودار های دبی سنج (از قبیل پروانه Spinner یا Radioactive Tracer) رانده می شوند تا مقدار هر سیال را مشخص کنند. برای تشخیص محل ورود سیال به چاه از نمودار دما استفاده می شود. در چاه هایی با جریان چند فازی،PLT  می تواند در تشخیص مشکلاتی مانند آب و یا گاز اضافی به کار رود.

3-     کاربرد هنگام تعمیر چاه

PLT  می تواند در برنامه ریزی و ارزش یابی عملیات تعمیر چاه ها نقش کلیدی داشته باشد. به عنوان مثال عملیات تزریق سیمان، مشبک کاری مجدد، اسید کاری، لایه شکافی و عملیات بهبود پروفایل سیال می تواند با PLT ارزیابی شود

داده های مورد نیاز

ارزش یک نمودار PLT هنگامی زیاد می شود که حاوی اطلاعات و داده های کافی برای یک تفسیر مستقل باشد. این اطلاعات عبارتند از:

·         شرح نحوه تکمیل چاه ( لوله های جداری و آستری ، فواصل مشبک شده ، عمق ها و غیره

·         شرایط تولید یا تزریق

·         خواص سیالات چاه ( چگالی ، فشار اشباع ، ضریب سازندی ، مقدار گاز محلول و غیره

·         شرح ابزار های نمودار گیری ( ابعاد فیزیکی و قطر ها ، دقت و کالیبراسیون ابزار ، روش نمودار گیری )

·         داده های حام ابزار نمودار گیری ( داده های پردازش نشد)

 

نمودار های نگار تولید یا PLT اطلاعات کامل و دقیقی از وضعیت لایه های تولیدی، نوع و مقدار سیال تولید شده از هر لایه، مشکلات چاه از نظر جریانی و رفتار جریانی سیالات هنگام خروج از مخزن و بالا آمدن در ستون چاه را در بر دارد. نمودار های نگار تولید با راندن ابزار ویژه نمودار گیری در چاه و ثبت مقادیر اندازه گیری شده انجام می شود. داده های اولیه حاصل از ابزار نمودار گیری به صورت خام است و برای تفسیر صحیح باید ابتدا مورد پردازش قرار گیرند. بخشی از پردازش مربوط به نحوه اندازه گیری ابزار درون چاهی است و بخش مهم دیگر مربوط به رژیم جریان و ویژگی های هندسی چاه است.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط