امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آسفالتین، مولکول ها یا ساختار پلی آروماتیکی هستند که دارای عناصری همچون گوگرد، اکسیژن و نیتروژن و فلزاتی همچون نیکل و وانادیم می باشند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

پدیده آسیب سازند می تواند در تمام مراحل مختلف حفاری، تکمیل چاه، تحریک چاه، تعمیر چاه و تولید از چاه اتفاق افتد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

زنگ ها مواد شیمیایی محلول در آبی هستند که در واکنش به تغییرات در شرایط یا مخلوط کردن آب های ناسازگار در محلول رسوب می کنند. زنگ ها می توانند در لوله مغزی سیار، مشبک ها و سازند وجود داشته باشند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

چاه های حفر شده در مخازن هیدروکربوری عامل ارتباط سطح و زیرزمین هستند. مهمترین کاربردهای یک چاه تولید سیالات هیدروکربوری و نیز تزریق سیالات گوناگون از جمله آب یا گاز با هدف ازدیاد برداشت و یا دفع آب های زائد می باشد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید