آسیب سازند

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

زنگ ها مواد شیمیایی محلول در آبی هستند که در واکنش به تغییرات در شرایط یا مخلوط کردن آب های ناسازگار در محلول رسوب می کنند. زنگ ها می توانند در لوله مغزی سیار، مشبک ها و سازند وجود داشته باشند.

رایج ترین سنگ های موجود، کربنات کلسیم، کلسیم سولفات و باریم سولفات می باشند. رسوب زنگ های تشکیل شده در آب، یکی از مشکل سازترین آسیب های وارده به سازند می باشند. زنگ ها معمولا از سوبات ایجاد شده از آب های مخلوط شونده ناسازگار و یا با از بین رفتن تعادل محلول آب های تولید شده به وجود می آیند. آبی که تحت شرایط مخزن پایدار است، می تواند هنگامی که فشار کاهش می یابد با یک یون به آب فوق اشباع تبدیل شود و این مساله باعث رها شدن گاز دی اکسید کربن یا تغییرات دمایی گردد. صورت از محلول های فوق اشباع یک ترکیب رسوب می کند. رسوب زنگ ها بواسطه افت فشار، تغییرات دما، گازهای محلول، ویسکوزیته جریان ، جایگاه اتم ها، نوع فلز و به طور خلاصه هر عاملی که تعادل محلول را بر هم زند، تحت تاثیر قرار می گیرد.

•    کلسیم کربنات یا کلسیت  CaCO3

معمولا هنگامی که فشار آب های غنی از یون های کلسیم و بی کربنات کاهش می یابد، رسوب کلسیم کربنات می تواند بوسیله رها شدن گاز کربن دی اکسید تحت تاثیر قرار بگیرد، چون رها شدن این گاز مقدار pH را افزایش داده و باعث ناپایدار شدن حجم زیادی از کلسیم می گردد.

•    ژیپس Gypsum

ژیپس رایج ترین زنگ سولفات در صنعت می باشد. ژیپس با ساختار شیمیایی CaSO4.2H2O، دارای ترکیبی مشابه با نیم هیدرات  CaSO4.0.5H2O می باشد که غالبا گچ پاریس یا باسونیت نامیده می شود. ژیپس همچنین از نظر فرمول شیمیایی به کانی تبخیری انیدریت CaSO4 شباهت دارد.

•    باریم سولفات BaSO4

BaSO4 شکلی از رسوب سولفات می باشد که کمتر رایج است، ولی مشکلات پر هزینه ای را ایجاد می کند. تقریبا هیچ ترکیبی از یون های سولفات و باریم رسوب نمی کنند. تخلیه BaSO4  بسیار مشکل است چون به جز در مواردی که به خوبی پودر شده و یا ساختار آن بواسطه ناخالصی هایی مانند زنگ کربنات ناپایدار شده باشد، در حلال ها و اسیدها حل نمی شود. معمولا باریم سولفات مانند کلسیم سولفات، حاصل از مخلوط شدن آب های ناسازگار می باشد، با این وجود، رسوب بواسطه افت فشار، رها شدن گاز و یا آشفتگی جریان افزایش می یابد. برخی از باریم سولفات ها رادیواکتیو و در واقع همان مواد رادیو اکتیو طبیعی می باشند. رادیو اکتیویته باریم سولفات، حاصل تجمع اورانیوم در شبکه زنگ می باشد. رادیو اکتیو بودن زنگ را می توان با استفاده از ابزار نمودارگیری اشعه گاما نشان داد.
هنگام
تجزیه و تحلیل تراشه های چاه باید توجه داشت که باریت حاصل از باقیمانده ی گل حفاری، با زنگ باریم سولفات اشتباه نشود. استرانسیم سولفات یا سلستیت  SrSO4  معمولا از جایگزینی استرانسیم به جای باریم شبکه کریستالی باریم سولفات تشکیل می شود. زنگ استرانسیم می تواند یک زنگ رادیواکتیو NORM   باشد. این زنگ در سیستم های تخلیه کننده شیمیایی ، دارای حل شوندگی بیشتری نسبت به باریم سولفات می باشد.

•    زنگ آهن

تخلیه ی زنگ های آهن، مانند کربنات آهن و سولفید آهن می تواند بسیار مشکل ساز باشد. زنگ آهن معمولا در چاه هایی مشاهده می شود که دارای محتوی آهن بالا هستند و تمایل به رسوب کربنات کلسیم دارند. زنگ سولفید آهن با توجه به ساختارهای متفاوتش به طریق مختلفی واکنش می دهد. هفت ساختار مختلف از زنگ سولفید آهن شناخته شده است. تنها دو شکل از زنگ سولفید آهن به سرعت در هیدروکلریک اسید حل می شوند. بقیه اشکال زنگ سولفید آهن یا به آرامی در اسید حل می شوند و یا تقریبا در آن نامحلولند.

•    زنگ کلرید

زنگ کلرید مانند سدیم کلرید با کاهش دما و یا تبخیر آب در آن ته نشین می شود. این نوع زنگ بسیار رایج می باشد. راه حل موثری برای جلوگیری از رسوب نمک وجود ندارد و پاکسازی آن تنها بوسیله آب انجام می گیرد. نمک حلالیت محدودی در اسید دارد بنابراین برای پاکسازی آن از اسید استفاده نمی شود. همچنین طراحی مجدد سیستم مکانیکی برای جلوگیری از کاهش دما و تبخیر آب نیز امکانپذیر است.

•    زنگ سیلیس

زنگ سیلیس معمولا حاصل رسوبات کریستالی به شکل کلسدونی یا بی شکل است. معمولا در زمان ازدیاد برداشت با تزریق مواد قلیایی یا تزریق بخار، به علت انحلال سازندهای دارای سیلیس بالا در مواردpH  بالا یا میعانات بسیار داغ به وجود می آیند. این انحلال می تواند منجر به تشکیل ماسه سنگ های ضعیف  و ریزش آنها و همچنین رسوب مجدد سیلیس در فاصله ای از چاه گردد که قلیاییت، دما و یا هر دو کاهش می یابد.

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب