امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آسیب می تواند در حین عملیات های شکاف هیدرولیکی هم ایجاد شود. مکانیزم های آسیب عمده و قابل توجه ناشی از ایجاد شکاف، شامل موارد زیر هستند :

·         ایجاد و مهاجرت ذرات ریز

·         بستن توده پروپانت

·         مسائل مرتبط با سیالات ناسازگار

·         ژل پلیمر شکسته نشده در شکاف باز نگه داشته شده

مهاجرت ذرات ریز و بستن توده پروپانت

مهاجرت ذرات ریز و بسته شدن توده پروپانت ممکن است در پی فشردن پروپانت با فشار زیاد انسداد شکاف اتفاق بیفتد. این احتمال دارد اگر یک پروپانت با مقاومت ناکافی (یا کیفیت) استفاده شود یا اگر افت شدید به توده پروپانت شکاف اعمال شود. ذرات ریز سازند ممکن است به توده پروپانت وارد شوند و موجب بسته شدن به همان صورتی شوند که می توانند به توده شنی آسیب بزنند.

مهاجرت ذرات ریز در پی ایجاد شکاف، مساله رایجی نیست آنچنان که در جریان تولید ماتریکس (جریان شعاعی) مهم و قابل توجه است. ایجاد شکاف هیدرولیکی اغلب می تواند تمایل ذرات ریز به متحرک شدن در یک سازند حساس به مهاجرت ذرات را کاهش دهد؛ چون تولید از میان شکاف غالبا به صورت جریان خطی است،افت فشاری که موجب مهاجرت ذرات ریز می شود به مقدار زیادی کم می شود.

افزایه های ناسازگار سیال شکافنده

افزایه های ناسازگار سیال شکافنده ممکن است دقیقا مشابه آنچه که سیالات اسید کاری انجام می دهند، آسیب ایجاد کنند. در ایجاد شکاف، نگرانی های عمده و بزرگتر، امکان انسداد آب در ماتریکس تغذیه کننده شکاف ایجاد شده و تشکیل امولسیون خواهند بود. مجددا، از این احتمالات می توان با تست سازگاری سیال پیش از عملیات، اجتناب کرد.

ژل شکسته نشده

ژل شکسته نشده، آسیب ایجاد خواهد کرد. اکثر سیالات شکافنده، به منظور شکستن ویسکوزیته به وسیله خودشان یا با افزودن افزایه مخصوص شکننده ژل طراحی شده اند. ویسکوزیته ژل باید تا اندازه یک سیال thin کاهش یابد که به آسانی پس از عملیات انگیزش ایجاد شکاف، به جریان بازگردد. اگر یک عامل شکننده نامناسب یا ناکافی استفاده شود بسته شدن با ژل ممکن است پدید آید.

آسیب ناشی از ژل شکسته نشده، ممکن است با عملیات اکسید کردن، شامل استفاده از اسید هایی مانند HCl یا با استفاده از عملیات های بهسازی با آنزیم ویژه مخصوص پلیمر، با درجات مختلف موفقیت از بین روند. گاهی اوقات، در کاربردهای دما بالا، اگر پلیمر در سازند برای یک دوره زمانی زیاد باقی بماند، پلیمر شروع به سفت شدن یا منجمد شدن می کند. این می تواند موجب بسته شدنی شود که از بین بردن آن سخت و مشکل تر است.

چندین مکانیزم  آسیب رسان و انواع آسیب سازند ممکن است در یک چاه موجود باشد. برخی از آنها قابل از بین رفتن با اسید هستند و بقیه نیستند. آن نوع آسیب هایی که قابل حذف شدن با اسید هستند ممکن است نیاز به یک نوع اسید خاص داشته باشند که حاوی افزایه های خاصی است. از این رو، ضروری است تا تعیین شود که آسیب وجود دارد و اگر چنین است، نوع آسیب چیست؛ بنابراین دانش و آگاهی کامل از مکانیزم های آسیب در ارزیابی موفق، اهمیت زیادی خواهد داشت.

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

مطالب مرتبط