امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

به طور کلی سه روش برای بهسازی با اسید وجود دارد:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

به طور کلی سه روش برای بهسازی با اسید وجود دارد:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سیستم SDA، سیستم اسید ژل شده است که بر برخی مشکلات مرسوم به عنوان مثال افزایش ویسکوزیته اسید معدنی هنگام عملیات های انگیزش، کاهش فشارهای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تجربیات میدانی در عملیات اسیدکاری در ماسه سنگ ها بطور کلی خوب بوده است ولی اگر پاسخ ضعیفی مشاهده شد، احتمال وقوع یکی از موارد زیر می باشد :

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

عملیات انگیزش چاه توسط اسیدکاری برای افزایش بهره وری و تزریق پذیری چاه های نفت و گاز تولیدی و یا متروک شده طی سالیان متمادی در صنعت نفت در حال انجام می باشد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید