امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اسیدکاری فرآیندی است که در آن اسید با انحلال سنگ مخزن یا مواد صدمه زننده و مسدود کننده فضاهای خالی سنگ، افزایش تولید چاه را در پی خواهد داشت.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نگهداشت تولید و همچنین افزایش برداشت در حوزه های مشترک از محور های اصلی سیاست گذاری های کلان صنعت نفت محسوب می شود که در اين راستا بایستی بر روش نگهداشت تولید از مخازن هیدروکربنی با حداقل آسیب به سنگ مخزن تمرکز شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اسيدكاري سازندهای تولیدی، يكي از بهترین و پرکاربردترین روش ها در فرآيند انگيزش و تحريك چاههاي نفت و گاز به منظور برطرف كردن آسيب ديدگي، افزايش نفوذپذيري و نهايتا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هیدروفلوئوریک اسید، اسید معدنی است که به طور متداول در عملیات اسیدکاری به همراه هیدروکلریک اسید به منظور تشدید سرعت واکنش کل سیستم و حل کردن سازندهای ماسه سنگی استفاده می شود.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید