امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

عملیات انگیزش چاه توسط اسیدکاری برای افزایش بهره وری و تزریق پذیری چاه های نفت و گاز تولیدی و یا متروک شده طی سالیان متمادی در صنعت نفت در حال انجام می باشد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نیتروژن ماده ای است که کاربردهای فراوانی دارد. بیش از اینکه خود گاز نیترو‍ژن کاربرد داشته باشد ترکیبات دارای نیتروژن در صنایع مختلف کاربرد دارند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در اسیدکاری ماسه سنگ ها ابتدا عملیات پیش شستشو با HCl به مقدار 50 گالن در هر فوت انجام می شود سپس مخلوطی از HCl-HF به مقدار ۵۰ تا ۲۰۰ گالن در هر فوت تزریق می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نیتروژن ماده ای است که کاربردهای فراوانی دارد. بیش از اینکه خود گاز نیترو‍ژن کاربرد داشته باشد ترکیبات دارای نیتروژن در صنایع مختلف کاربرد دارند. در فرآیند اسید کاری چاه های نفت ترکیبات نیتروژن دار کاربرد وسیعی دارند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

عملیات انگیزش چاه می تواند به جای آنکه با موفقیت آسیب را از بین ببرد یا آن را کنار بگذارد به آسانی باعث ایجاد آسیب شود. این آسیب می تواند در حین انجام اسیدکاری و ایجاد شکاف در سنگ های کربناته و ماسه سنگی رخ دهد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید