امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تجربیات میدانی در عملیات اسیدکاری در ماسه سنگ ها بطور کلی خوب بوده است ولی اگر پاسخ ضعیفی مشاهده شد، احتمال وقوع یکی از موارد زیر می باشد :

استفاده از اسید بدون وجود هیدروفلوریک اسید (HF):

سازندهای ماسه سنگی با هیدروکریدریک اسید تنها به طور متوسط تحریک می شوند در حالیکه سازندهای که خیلی آسیب دیده اند و یا از غلظت زیادی از کانی های رسی تشکیل شده اند، به صورت عادی نیازمند مخلوط با هیدروفلوریک اسید می باشند.

عدم استفاده از هیدروکریک اسید به عوان پیش شستشو:

پیش شستشو جهت حذف اختلاط آب نمک و اسید گلی به کار می رود. این اختلاط مضر است، زیرا نمک های فلوسیلیکاته نامحلول را وارد سازند می کند.

حجم نامناسبی از اسید گلی:

بیشتر عملیات با مقدار کمی اسید گلی (۱۰ گالن در هر فوت از سازند) انجام می شود. با اینکه اگر آسیب خیلی سطحی و محدود به مشبک ها باشد می تواند گهگاه موفقیت آمیز باشد. موفقیت بیشتر عملیات با حداقل حجم ۱۲۵ گالن از اسید گلی به ازای هر فوت از دیواره های مشبک شده همراه است.  اساسا حجم های بیشتری از اسید گلی در سازندهایی که تراوایی بالا، میزان شیل زیاد دارند و یا خیلی آسیب دیده اند، نیاز است.

نبود تمیزکاری سریع:

حتی با وجود تکنیک های مشخص شده، اگر اسید گلی در سازند به مدت طولانی باقی بماند، محصولات واکنشی مضر شکل خواهند گرفت. برخی عملیات در سازندهای نسبتا کم عمق با اسید گلی که شبانه روز در سازند باقی مانده به طور موفقیت آمیزی انجام شده است ، در حالیکه ماندن بیش از یک روز بهتر است انجام نشود.

استفاده از نفت دیزلی در چاه های تزریقی آب و گاز:

در برخی موارد، تزریق نفت دیزلی ( به عنوان پس شستشو) در چاه های تزیقی با آب و گاز، تراوایی نسبی آب و گاز را کاهش می دهد. این امر می تواند سرعت تمیزکاری را کاهش دهد و در ظاهر در برخی مخازن به طور دائمی بهره وری چاه را کم می کند.

شکاف زنی در سازند در حین عملیات:

اسیدکاری موفق در ماسه سنگ ها نیازمند تهاجم یکنواخت در سازند برای از بین بردن آسیب نزدیک دیواره چاه می باشد. به صورت عادی، مزیت کوچکی با شکاف هایی که توسط اسید گلی در سازند ایجاد می شوند، حاصل می شود. اسید گلی برای قلمه زنی سازند به قدر کافی نمی تواند یک شکاف هادی ایجاد نماید. اگر فشار از فشار بیشینه تجاوز نماید می بایست جهت افزایش ورود سیال به کار رود، فشار تزریق به محض شروع انجام تزریق بهتر است به زیر فشار بیشینه کاهش یابد.

عدم استفاده از حلال دوگانه در عملیات با اسید گلی:

داده های میدانی نمایانگر این است که استفاده از یک حلال دوگانه ( مانند اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر) در عملیات بهسازی با اسید گلی اغلب احتمال موفقیت و هم بهره وری چاه را بهبود می دهد.

هشدار : قبل از استفاده حلال دوگانه یا هر افزایه ای دیگر، تست ها می بایست جهت حصول اطمینان از سازگاری با سیالات سازندی و مواد جامد در حضور اسید و محصولات واکنش اسید انجام شود.

بهسازی در سازند های بدون آسیب: 

اسید گلی فقط جهت از بین بردن آسیب نزدیک دهانه چاه می تواند به کار رود. به خاطر عمق نفوذ کم آن برای انگیزش مخزن به کار نمی رود. اگر یک چاه تولید کمی داشت و بدون آسیب بود، عملیات بهسازی با اسید گلی افزایشی در تولید نخواهد داشت و حتی ممکن است منجر به کاهش بهره وری بشود. 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه