امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

به طور کلی سه روش برای بهسازی با اسید وجود دارد:

·         شستشو با اسید

·         اسید کاری ماتریکس سنگ

·         شکاف زنی با اسید

در شستشو با اسید، هدف در حقیقت تمیز کردن لوله ها و دهانه چاه است. بهسازی سازند مورد توجه نیست. شستشو با اسید برای تمیز کردن و از بین بردن زنگ و سایر خرده هایی که جریان به سمت چاه را محدود می کنند، بیشتر از همه به کار رفته است.

در اسید کاری ماتریکس سنگ ، اسید بهسازی در فشارهای ماتریکس یا کمتر از فشار شکاف سازند، تزریق می شود. در شکاف زنی با اسید، همه (یا حداقل قسمت اعظم) اسید بهسازی، عمدا بالاتر از فشار شکاف سازند پمپ می شود.

اسید کاری ماتریکس سنگ:

اسید کاری ماتریکس سنگ در هر دو سازند کربناته و ماسه سنگ کاربرد دارد. در سازند ماسه سنگی، عملیات های اسیدکاری ماتریکس سنگ باید در درجه اول طوری طراحی شوند که آسیب قابلیت جا به جایی با اسید را داشته باشد یا بتواند بسته شدگی در مشبک ها و  شبکه فضای خالی سازند نزدیک به دهانه چاه را از بین برد یا حل کند.

از لحاظ تئوری، اسید از میان سیستم فضای خالی جریان می یابد، ذرات ریز و جامد امتداد یافته در گلوگاه ها و فضاهای خالی که مانع جریان نفت و گاز هستند را حل می کند. وقتی اسید از میان کانال های فضای خالی جریان می یابد، احتمالا قادر به حل ذرات ریز و بسیار ریز موجود در فضاهای خالی، گلوگاه ها و امتداد دیواره های فضای خالی است.

بیشتر واکنش اسید، با ذرات جامد و کانی هایی که فضای خالی را می بندند یا به صورت خطی فضای خالی را اشغال می کنند، است. بنابراین، در سازند های ماسه سنگی، اسید کاری ماتریکس سنگ به عنوان یک عملیات از بین برنده آسیب سازند کاربرد دارد. معمولا، عملیات اسید کاری ماسه سنگ، فقط اگر بسته شدگی قابل جابجایی با اسید یا آسیب سازند موجود باشد، احتمال موفقیت دارد. در بهسازی ماتریکس یک سازند آسیب ندیده نمی توان انتظار داشت که تولید مقدار قابل توجهی افزایش یابد. چند استثنا وجود دارد، مانند سازندهای شکافدار طبیعی (شامل شیل ها و چرتها).

در سازند های کربناته، اسید کاری ماتریکس سنگ با ایجاد کانال های هادی، که سوراخ های کرمی نامیده می شوند، از میان سنگ سازند عمل می کند. اینها به ناحیه دور تر از نزدیک دهانه چاه نفوذ می کنند، یا از مشبک ها گسترش می یابند. سوراخ های کرمی ایجاد شده با اسید در سنگ های کربناته، بسیار شبیه به سوراخ های ایجاد شده توسط کرم های خاکی زیر زمین است، بنابراین علت نام گذاری همین است.

اکثر اوقات، اسید به طور خاص سوراخ های کرمی واحدی از تعداد محدودی از مشبک ها، بدون شاخه های قابل توجهی ایجاد می کند. آن حالتی است که با اسیدهای قوی، مانند HCl بدست می آید. اسیدهای ضعیف تر، مانند کربوکسیک اسید (یا استیک اسید) و سیستم های اسید کند شده تمایل به ایجاد شاخه های بیشتری از سوراخ های کرمی دارند، که به اندازه ی خاصی مطلوب هستند. سیستم های اسید کند شده شامل اسید های ویسکوز شده (مانند اسید پلیمری یا surfactant – gelled، اسید امولسیونی و اسید کفی) یا اسید به طور شیمیایی کند شده (surfactant – retarded) هستند. شکل سوراخ های کرمی ایجاد شده وابسته به دبی تزریق، دما و ویژگی های واکنش سازند هم می باشد. 

در سازندهای کربناته، اسیدکاری ماتریکس سنگ، اساسا یک بهسازی برای کنار گذاشتن آسیب است. اگر یک سازند کربناته آسیب ندیده باشد، یک عملیات اسید کاری ماتریکس سنگ، احتمالا نمی تواند دبی تولید را بیشتر از 2 برابر کند.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه