اسیدکاری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اسیدکاری فرآیندی است که در آن اسید با انحلال سنگ مخزن یا مواد صدمه زننده و مسدود کننده فضاهای خالی سنگ، افزایش تولید چاه را در پی خواهد داشت.

انواع مختلف اسیدها و افزایه های مفید وجود دارند که بر حسب نیاز و شرایط هر چاه می توان از آن ها استفاده کرد. انواع و غلظت های مختلف اسید با ترکیب های مختلف ممکن است برای اسیدکاری ماتریکسی و یا اسید شکافی با توجه به میزان انگیزش و یا افزایش تولید مورد نظر تغییر یابند. اسیدکاری و طراحی آن به طور دقیق بسیار فراتر از این مبحث است و نیاز به مطالعه جامع تری دارد. موفقیت عملیات اسید کاری به انتخاب نوع اسید، مقدار آن و محدوده های مربوط به آن بستگی دارد. به طور کلی نمونه هایی از اسیدها که در عملیات اسید کاری مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر هستند:

انواع گروه های اصلی اسید
هیدروکلریک اسید
(مخلوط هیدروکلریک و هیدروفلويوریک اسید ( اسید گلی
اسیدهای معدنی (Mineral Acid)
استیک اسید  
فرمیک اسید
سیتریک اسید
اسیدهای آلی (Organic Acid)
کلرو استیک اسید
سولفامیک اسید
اسیدهای پودری یا کریستالی  (Powdered Acid)
هیدروکلریک اسید-استیک اسید
فرمیک اسید-هیدروفلوئوریک اسید
هیبرید اسیدها (Hybrid or Mixed Acid)
اسیدهای ژلی
اسید کندکار فیلمی
اسید امولسیونی
اسیدهای کند کننده (Retarded Acid)

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه