اسیدکاری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در اسیدکاری ماسه سنگ ها ابتدا عملیات پیش شستشو با HCl به مقدار 50 گالن در هر فوت انجام می شود سپس مخلوطی از HCl-HF به مقدار ۵۰ تا ۲۰۰ گالن در هر فوت تزریق می شود.

پس شستشو با نفت دیزل، آب نمک یا HCl انجام می شود و آخرین مرحله جابجا کردن HCl-HF از درون لوله مغزی می باشد. وقتی که انگیزش برای اولین بار به طور کامل انجام شد، باید سریعاً اسید مصرفی را به سطح رساند تا از ایجاد هر گونه آسیب توسط رسوب فرآورده های واکنش جلوگیری شود.
برای طراحی اسیدکاری باید ابتدا غلظت و نوع اسید مصرفی، سپس حجم محلول های پیش شستشو، مخلوط HCl-HF و محلول پس شستشو و در مرحله بعد نرخ تزریق را تعیین کرد. برای پخش اسید در سازند باید مطمئن شویم که حجم کافی از اسید در تماس با تمامی بخش های تولیدی سازند قرار گیرد. برای اجرای موفقت آمیز اسیدکاری در سازند و روش های پایش عملیات تحریک در دمای سازند، عملیات باید با دقت طراحی شوند. در نهایت باید افزایه های مناسب را با توجه به نوع تکمیل سازند و سیالات مخزن به اسید اضافه کرد. 
با حل شدن کانی ها توسط HF، فرآورده های جانبی فراوانی تولید می شوند. در اکثر موارد با مصرف شدن اسید و افزایش pH فاز مایع، رسوب ایجاد می شود که می توان با توجه به آن، ایجاد رسوب را پیش بینی و از تشکیل رسوب جلوگیری کرد. اگر پیشگیری امکان پذیر نباشد باید اسید ناحیه محتمل در ایجاد رسوب را رقیق و از داخل چاه تخلیه کرد تا از کاهش تراوایی جلوگیری شود. واکنش اولیه کوارتز با HF به صورت زیر می باشد که نتیجه آن تشکیل تترافلوراید سیلیکون و آب است.

4HF + SiO2  ↔  SiF+ 2H2 O

ممکن است SiF4 با HF واکنش دهد که نتیجه آن تشکیل اسید فلوئوسیلیسیک است.

SiF+ 2HF  ↔  H2SiF6

در جدول زیر انحلال پذیری محصولات جانبی که پس از اسید کاری ماسه سنگ ها بوجود می آید را مشاهده می کنید.

انحلال پذیری ( g/100 cm3 )

   

محصول جانبی

0.015

H4SiO4

0.016

CaF2

0.65

Na2SiF6

اندکی محلول

Na3AlF6

0.12

K2SiF6

18.6

(NH4)2SiF6

اندکی محلول

CaSiF6

0.55

AlF3

اندکی محلول

Al(OH)3

0.00062

FeS

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

101