امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یکی دیگر از روش های فرازآوری مصنوعی می یاشد. اساس کار این پمپ ها ایجاد پدیده ونتوری در ته چاه بوسیله نازل درون پمپ می باشد.

 بطوریکه سیال نیرو دهنده با فشار بالا از طریق لوله مغزی بدرون چاه پمپ شده و در نازل پمپ افزایش شدید سرعت سیال یک خات نسبی در ته چاه بوجود می آورد (پدیده ونتوری) که باعث کشیدن سیال درون مخزن به درون پمپ و مخلوط شدن با سیال نیرو دهنده و رسیدن این مخلوط به سطح می شود. این پمپ ها به دلیل تجهیزات سطحی زیاد و هزینه های سرمایه ای و جریانی بالا کمتر از روش های فرازآوری دیگر در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند.

•   تلمبه های پیستونی (Piston pump):

این نوع تلمبه دارای عملکردی شبیه به موتورهای بخار می باشد و از یک موتور و تلمبه تشکیل شده است. شیرآلات و مکانیسم داخلی سیستم وظیفه کنترل عملکرد تلمبه و جریان سیال چاه درون تلمبه را بعهده دارد. سیال تحت فشار هیدرولیکی باعث بکار افتادن سیستم تلمبه گردیده و انتقال سیال مخزن به سطح را امکانپذیر می سازدترکیبی از یک موتور قوی و یک تلمبه کوچک باعث ایجاد توان مناسب جهت انتقال سیال چاه به سطح خواهد گردید. سرعت تلمبه بوسیله مقدار سیال پمپ شده به درون سیستم تلمبه قابل کنترل است و بازده این سیستم بوسیله نسبت اندازه تلمبه به اندازه موتور مشخص می گردد.

•   جت پمپ (Jet pump):

یک جت پمپ با استفاده از فرآیند عبور یک سیال تحت فشار از طریق یک ونتوری (venturi) باعث اعمال انرژی به سیال تولیدی چاه و حرکت آن می گردد.  در این سیستم استفاده از قطعات متحرک مورد نیاز نمی باشد و هر ونتوری از سه بخش افشانک (Nozzle)، گلوگاه (Throat) و پخش کننده (Diffuser) تشکیل شده است که با طراحی و انتخاب مناسب قطعات مذکور می توان انرژی مورد نیاز را برای انتقال سیال هر چاه به سطح تأمین نمود. در این سیستم، سیال تزریق شده تحت فشار که دارای سرعت کم می باشد بوسیله افشانک به سیالی با فشار کم و سرعت زیاد تبدیل می شود.  در ورودی گلوگاه، فشار کاهش یافته و دبی سیال تحت فشار افزایش می یابد و این پدیده باعث ایجاد اختلاف فشار و مکش گردیده و جریان سیال چاه به درون سیستم را بوجود می آورد. سیال چاه در تماس با سیال پمپاژ شده که دارای سرعت زیاد می باشد قرار گرفته و سپس بوسیله پخش کننده، سرعت آنها کاهش یافته و فشار افزایش می یابد به نحوی که سیال چاه به سطح انتقال خواهد یافت.

 مزایا:

•    امکان استفاده از آب یا نفت تولیدی چاه های دیگر بعنوان سیال تزریقی (سیال نیرو دهنده)

•    امکان کاربرد در چاه های انحرافی و اعماق بالا

•    امکان تزریق مواد ضد خوردگی به همراه سیال نیرو دهنده

•    امکان بازیابی هیدرولیکی پمپ بدون نیاز به وایرلاین

محدودیت:

•    بازده انرژی پایین جهت پمپ (٪۳۰-۲۰)

•    نیاز به فضای زیاد برای تجهیزات سطحی

•    عدم سازگاری با سیال حاوی ذرات شن و جامدات

•    محدودیت در فشار ته چاهی خیلی پایین

•    عدم امکان تجهیز به حسگر درون چاهی 

•    عدم امکان تجهیز به رشته تکمیلی به شیر ایمنی زیر سطحی (SSSV)

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1210
فرازآوری مصنوعی