امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در عملیات ایجاد شکاف، اسید یا سیال دیگر با فشاری بیش از فشار شکست سنگ مخزن به داخل چاه پمپ شده و سبب ایجاد شکاف مصنوعی در سنگ مخزن می‌شود.

انواع روشهای تحلیل شکاف هیدرولیکی

۱- روش های غیر مستقیم ‍(در قسمت قبل بیان شد‍)

۲- روش های مستقیم 

در این روشها، بطور مستقیم و بدون نیاز به تحلیل داده‌ها می‌توان شکاف ایجاد شده را مورد ارزیابی قرار داد که به دو طریق انجام می‌شوند:

۲-۱- روش های مستقیم برون چاهی

این روشها خارج از چاه و در هنگام عملیات لایه شکافی انجام می‌شوند. دراین روشها نیاز به استفاده از ابزارآلات ظریف و حساس در اطراف چاه بوده و ممکن است توسط یکی از دو روش ترسیم شکاف بوسیله شیب‌سنج و یا روش ترسیم شکاف به وسیله میکرولرزه انجام شود.

شیب‌سنجها می‌توانند جهت و اندازه شکاف ایجاد شده را تخمین بزنند. شیب‌سنج برون چاهی در یک چاله کم عمق در نزدیکی چاه شکاف داده شده کار گذاشته می‌شود و شیب‌سنج درون چاهی نیز در یک چاه عمودی و نزدیک لایه مورد لایه شکافی کار گذاشته می‌شود و هر دو می‌توانند جهت و ابعاد شکاف ایجاد شده را تشخیص دهند. یکی از محدودیتهای شیب‌سنج برون چاهی این است که اندازه‌گیری در عمق بیش از ٣٠٠٠ متر مشکل خواهد بود و بهتر است در این مورد از شیب‌سنج درون چاهی استفاده شود. 

میکرولرزه نیز با استفاده از یک سری دستگاههای مخصوص ایجاد شده و صوت ایجاد شده توسط یک سری از دستگاههای حساس ثبت شده و بررسی می‌شود. محدودیت این روشها در این است که یک تصویر کلی از شکاف به دست می‌دهند و اطلاعاتی در مورد قسمتهایی از شکاف را که حاوی پروپانت است، به دست نمی‌دهند.

۲-۲- روش های مستقیم درون چاهی

این روشها با راندن ابزار در درون چاه و بعد از عملیات لایه شکافی انجام و سپس تفسیر می‌شوند. محدودیت عمده این روش هم این است که اطلاعات را تا فواصل یک تا دو فوتی چاه در اختیار کاربر قرار می دهد به عبارتی کاربرد آنها محدود به اطراف چاه است. این روشها عبارتند از:

۱-ردیاب رادیواکتیو:

هنگام پمپ کردن سیال هیدرولیکی و پروپانت، ردیاب رادیواکتیوی نیز به آنها افزوده می‌شود. بعد از پایان عملیات لایه شکافی، نمودار پرتو گاما رانده شده و میزان رادیواکتیویته ناشی از وجود ردیاب در نزدیکی چاه اندازه‌گیری می‌شود. وجود ردیاب بر روی نمودار نشان دهنده محل دقیق شکاف خواهد بود.  

۲-نمودار دما

با توجه به تزریق سیال با حجم بالا در عملیات لایه شکافی هیدرولیکی که معمولاً دمای آن خیلی کمتر از دمای مخزن است، پس از اتمام عملیات ناحیه‌ای که سیال تزریق شده در آن نفوذ کرده است، نسبت به سایر قسمتهای مخزن دمای کمتری دارد. جایی که پروفایل دما کمتر از مقدار طبیعی دمای مخزن را نشان می‌دهد مشخص‌ کننده شکاف خواهد بود.

۳-نمودار نگار تولید

این نمودار برای مشخص کردن محل دقیق ورود سیال بکار می‌رو و در چاههای حفره باز برای تعیین ارتفاع شکاف و در چاههای لوله‌پوش برای تعیین مشبکهای شکافته شده در عملیات لایه شکافی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴-نمودار تصویری 

این روش فقط در چاه های حفره باز انجام می‌شود. این گونه نمودارها تصاویری از جهت های شکاف های طبیعی و شکافهای مصنوعی ایجاد شده در عملیات لایه شکافی هیدرولیکی یا عملیات حفاری ارائه می‌دهند. با تفسیر این نمودارها می‌توان جهت حداکثر تنش را تعیین کرد

۵-دوربین درون چاهی

این روش اغلب در چاه های لوله پوش به کار می‌رود و اطلاعاتی در مورد وضع لوله جداری، مشبک ها و نواحی مشارکت‌کننده در تولید به دست می‌دهد، اما در چاههای حفره باز نیز می‌توان با استفاده از این ابزار وضع کیفی شکاف ایجاد شده را بررسی کرد. 

۶-نمودار قطرسنج

این نمودار میزان انحراف دیواره چاه از حالت متقارن دایره‌ای به حالت بیضوی، به دلیل وجود تنشهای افقی نابرابر، را اندازه‌گیری می‌کند و می‌توان از نوع چهار بازو آن حداکثر تنش افقی را نیز به دست آورد. این نمودار در چاههای حفره باز و قبل از عملیات شکاف هیدرولیکی رانده می شود. به همراه این نمودار باید نمودارهای چگالی، نوترون، صوتی و اشعه گاما را نیز بررسی نمود، زیرا ممکن است که بیضوی شدن چاه در اثر ریزش دیواره چاه باشد. چنانچه عرض شکاف زیاد باشد، نمودارهای چگالی، نوترون و صوتی پرش قابل ملاحظه ای را در آن نقطه نشان می دهند.

 ۷-نمودار صدا 

نمودار صدا میزان صدای ایجاد شده ناشی از حرکت سیال را اندازه گیری می‌کند. فواصل ورود سیال به چاه صدایی را ایجاد می‌کند که با سیگنالهای فواصل غیر تولیدی متفاوت است. این ویژگی به منظور اندازه‌گیری ارتفاع شکاف به کار می‌رود. این روش در چاههای حفره باز نیز استفاده می‌شود و با توجه به حساسیت نمودار صدا به حرکت سیال تولیدی، چنانچه در ناحیه غیر تولیدی شکافی ایجاد شده باشد، این نمودار ارتفاع شکاف در آن ناحیه را اندازه‌‌گیری نمی‌کند. 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه