شکاف هیدرولیکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

يكي از مهمترين و پركاربردترين روش ها جهت انگيزش چاه شكاف هيدروليكي است كه در اين تكنيك سيالات با فشار و سرعت بالا به داخل مخازن پمپ مي شوند كه اين امر موجب شكسته شدن سنگ ها و ايجاد شكاف هايي مي شود كه با استفاده از توپكهايي عموماً

از جنس ماسه اين شكاف ها را باز نگه ميدارند. اين امر موجب ايجاد مسير مساعدي براي افزايش نواحي جريان درسازند مي شود، كه حاصل آن تسريع در توليد هيدروكربن مي شودمخازني با نفوذ پذيري پايين داراي هزينه زيادي و ريسك بالايي جهت گسترش و بهره برداري هستند. تا مدت زمان طولاني اين گونه مخازن به دليل آنكه سخت قابل ارزيابي بودند و همينطور مي بايست براي انتخاب تكنيك مناسب جهت بهره برداري دقت فراوان مي شد مورد توجه مهندسين نبودند. اما به دليل افزايش روز افزون قيمت هيدروكربن ها و همينطور نزديك شدن به پايان عمر مخازني با نفوذ پذيري بالا نياز به بهره برداري از مخازن با نفوذ پذيري پايين بيشتر حس شد. با ظهور تكنولوژي هاي جديد اينگونه مخازن داراي جايگاه ويژه اي شدند.

يكي از اين تكنولوژي ها استفاده از شكاف هيدروليكي است كه علاوه بر افزايش بهره دهي در مخازن با نفوذ پذيري پايين كمك به افزايش بهره دهي در چاه هاي آسيب ديده و مخازني كه فشار شان كاهش پيدا كرده نيز مي كند. پارامترهاي فراواني را می بایست براي انجام عمليات شكاف هيدروليكي در نظر گرفت تا موفقيت در آن را تضمين كرد. يكي از مهمترين اين پارامترها انتخاب چاه مناسب است. هر چاهي نمي تواند كانديدا و انتخاب مناسبي جهت انجام اين عمليات باشد.

موفقيت توليد با بهبود رويه ي انتخاب چاه كانديدا افزايش مي يابد. تحقيقات گسترده نمايانگر آن است كه موفقيت شكاف هيدروليكي نيازمند انتخاب بهتر چاه كانديدا مي باشد. به بيان ديگر مي توان گفت كه انتخاب چاه كانديدا يك فرآيند انتخاب يا شناخت چاه هايي است كه پتانسيل توليد بيشتر و بازگشت بهتر مبالغ سرمايه گذاري شده بعد از عمليات تحريك را دارا مي باشند.

بدين خاطر موفقيت اجراي شكاف هيدروليكي، در فاز انتخاب اولين چاه از ميان چاه هاي كانديدا مي باشد، كه مهمترين كار است. در حقيقت، انتخاب دقيق چاه كانديدا جهت عمليات شكاف هيدروليكي به جز اينكه باعث صرفه جوئي در هزينه ها و وقت مي شود، موجب بنا نهادن اين تكنولوژي به عنوان يك روش تحريك جابه جائي شايسته در مخازن كربناته مي شود. بنابراين نياز انتخاب درست چاه كانديدا براي حذف شكست هاي محتمل تبديل به امري مهم و اساسي شده است. در كنار كيفيت مخزن و تكميل، تاثير گذاري عمليات شكاف هيدروليكي تابع ۳ عامل بحراني مي باشد، كه به يكديگر متصل مي باشند:

 انتخاب چاه كانديدا

طراحي عمليات

عمليات ميدان

حقيقتاً، مثلث عوامل موفقيت مي باشند كه مي بايست به يكديگر متصل باشند. استفاده همه ي اين ۳ عامل بايد به درستي اجرا شوند تا موفقيت عمليات شكاف هيدروليكي را تضمين نماید.

 

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه