امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نمودار عملکرد چاه (IPR) بیانگر رابطه بین فشار ته چاه با توجه به دبی ثابت تولید سیال، و یا به بیان دیگر نشان دهنده تغییرات فشار ته چاه بر اساس تغییرات دبی تولیدی، می باشد. این نمودار برای جریان تک فازی، زمانی که فشار بالاتر از فشار حباب نفت باشد، بصورت رابطه خطی بوده و زمانی که فشار از فشار حباب کمتر شود و جریان دو فاز به سبب تشکیل گاز شکل گیرد، بصورت منحنی خواهد بود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مواد فعال در سطح به دلیل داشتن خواص منحصر بفرد خود، نقش مهمی در اسیدکاری چاه ها، ایفا می کنند. مواد فعال در سطح به منظور کاهش کشش سطحی، تغییر ترشوندگی، حرکت دادن نفت باقیمانده و پخش کردن ماده ضد خوردگی، مورد استفاده قرار می گیرند.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید