امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مهمترین وجه تمایز این دو نوع مخزن در مکانیزم تولید آنها می باشد، زیرا وجود شکافها در مخازن شکافدار طبیعی باعث ایجاد انواع گوناگونی از تولید در مقایسه با مخازن معمولی (بدون شکاف) میگردند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

با توجه به نمودار سه جزیی شرایط مخزن و ترکیب درجه جرارت و فشار آن و ترکیوب گاز تزریقی، تعاریف مختلف برای انواع تزریق گاز وجود دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در حین اکتشاف اولیه، نفت زیادي در مخزن باقی می ماند. تزریق گاز اجازه بازیافت مقدار قابل توجهی از نفت ماتریکس را به وسیله ریزش ثقلی می دهد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 این فرایند از طریق یک حلال مانند الکل، هیدروکربن های تصفیه شده گازهای هیدروکربنی مایع شده و دی اکسید کربن که بتواند در نفت مخزن حل شود ، انجام می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تزریق آب از جمله روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفت است که آشنا نبودن به کیفیت آب و واکنش های آن سبب آسیب جبران ناپذیر به مخزن می‌شود.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
خواص سیالات مخزن 23 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید