امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

زمانی که یک مخزن نفتی در فشاری پایین تر از فشار نقطۀ حباب باشد، به آن مخزن اشباع گفته می شود. در فشارهای پایین تر از فشار نقطۀ حباب، گاز محلول در نفت شروع به خارج شدن از آن می کند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

عمر بیشتر مخازن نفتی دنیا به نیمه دوم خود رسیده است، به همین دلیل میزان برداشت نفت از آنها به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است،

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هر مخزن از ترکیبی منحصر به فرد از شکل هندسی، زمین شناسی، خواص سنگ ، خصوصیات سیال و مکانیزم رانش اولیه تشکیل شده است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

زمانی که یک مخزن نفتی در فشاری بالاتر از فشار نقطۀ حباب باشد، به آن مخزن فوق اشباع گفته می شود. در فشارهای بالای فشار نقطۀ حباب، نفت خام، آب ذاتی و سنگ تنها مواد مخزن هستند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تزريق آب به مخازن در صنعت نفت داراى پيشــينه اى طولانى است اوليــن عمليــات تزريق آب در ســال 1907 در ميــدان برادفورد  صورت گرفت.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید