امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

عمر بیشتر مخازن نفتی دنیا به نیمه دوم خود رسیده است، به همین دلیل میزان برداشت نفت از آنها به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است،

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

زمانی که یک مخزن نفتی در فشاری بالاتر از فشار نقطۀ حباب باشد، به آن مخزن فوق اشباع گفته می شود. در فشارهای بالای فشار نقطۀ حباب، نفت خام، آب ذاتی و سنگ تنها مواد مخزن هستند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تزريق آب به مخازن در صنعت نفت داراى پيشــينه اى طولانى است اوليــن عمليــات تزريق آب در ســال 1907 در ميــدان برادفورد  صورت گرفت.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هر مخزن از ترکیبی منحصر به فرد از شکل هندسی، زمین شناسی، خواص سنگ ، خصوصیات سیال و مکانیزم رانش اولیه تشکیل شده است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تزریق گاز به میدان نفتی عملی است که جهت جلوگیری از کاهش فشار نفت مخزن و در نتیجه تثبیت میزان استخراج نفت از یک مخزن نفتی در طول زمان انجام می‌شود.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 4
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
خواص سیالات مخزن 23 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید