امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در اکثر حالات آب و کلاهک گازی در هر دو در مخزن وجود دارند و نفت تحت تأثیر این دو عامل تولید می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مکانیزم ریزش ثقلی در مخازن نفتی نتیجه ای از اختلاف چگالی های سیالات مخزن است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مخازنی با این مکانیزم را با حضور یک کلاهک گازی همراه با وجود مقداری  بسیار کم و یا عدم وجود رانش آب می توان شناخت.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کل بخش و یا تعدادی از مخازن را سنگ های آبدار در برگرفته اند. آبده ها ممکن است از مخزنی که به آن متصل شده اند بسیار بزرگ تر باشند در این صورت در عمل اندازۀ آنها بی نهایت فرض می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

زمانی که یک مخزن نفتی در فشاری پایین تر از فشار نقطۀ حباب باشد، به آن مخزن اشباع گفته می شود. در فشارهای پایین تر از فشار نقطۀ حباب، گاز محلول در نفت شروع به خارج شدن از آن می کند.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 4
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
خواص سیالات مخزن 23 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید