امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مخازنی با این مکانیزم را با حضور یک کلاهک گازی همراه با وجود مقداری  بسیار کم و یا عدم وجود رانش آب می توان شناخت.

 با توجه به قابلیت انبساط کلاهک گازی، این گونه مخازن را با افت جزیی فشار مخزن می توان تشخیص داد. در این حالت انرژی طبیعی موجود برای تولید نفت خام از دو منبع زیر تأمین می شود:

·         انبساط کلاهک گازی

·         انبساط گاز محلول در هنگام آزاد شدن

فشار مخزن: فشار مخزن به آرامی و پیوسته افت می کند. در این حالت از روند فشار مخزن در سطح بالاتری از مخازن با مکانیزم رانش تخلیه صیانت می شود. درجه صیانت فشار به حجم گاز موجود در کلاهک گازی در مقایسه با حجم نفت بستگی دارد.

تولید آب: در این حالت یا آب تولید نمی شود یا مقدار آن قابل اغماض است.

نسبت گاز به نفت: پیوسته در چاه های حفر شده در بالای مخزن افزایش می یابد. به دلیل انبساط کلاهک گازی و افزایش حجم آن، گاز به بازه های تولیدی چاه های بالای سازند می رسد و در نتیجه میزان گاز به نفت چاه قرار گرفته در این وضعیت به شدت افزایش می یابد.

میزان برداشت نهایی: برداشت نفت با کلاهک گازی یکی از مهمترین مکانیزم های تولید نفت است. بنابراین، بازده برداشت بسیار بیشتر از مخازن با مکانیزم رانش تخلیه خواهد بود. این بازدهی بالا همچنین می تواند به دلیل عدم شکل گیری درجۀ اشباع گازی در زمان یکسان در مخزن باشد. در اینگونه مخازن میزان قابل انتظار برداشت با مکانیزم رانش کلاهک گازی 20 تا 40 درصد است.

رفتار چاه: به خاطر اثرات انبساط کلاهک گازی بر صیانت فشار مخزن و کاهش وزن ستون سیال مایع در زمان تولید در چاه، مخازن تحت رانش کلاهک گازی عمر تولید بیشتری از مخازن تحت رانش تخلیه دارند.

میزان برداشت نهایی از یک مخزن تحت رانش کلاهک گازی به شش عامل زیر بسیار بستگی دارد:

1.        اندازۀ کلاهک گازی اولیه:

میزان نهایی برداشت با افزایش اندازۀ کلاهک گازی افزایش می یابد

2.       نفوذپذیری عمودی:

نفوذپذیری عمودی خوب باعث راندۀ شدن نفت به پایین می شود و گاز بهتر نفت را جابه جا می کند

3.      گرانروی نفت:

با افزایش گرانروی نفت، گاز راحت تر از نفت جلو می زند و اصطلاحاً نفت را دور می زند. در این صورت مقدار کمی نفت جابه جا می شود و مقدار GOR  افزایش می یابد. در نتیجه میزان نهایی برداشت پایین می آید.

4.       درجۀ بقای گاز:

با نگه داشتن گاز در مخزن و ممانعت از تولید آن همراه با نفت می توان میزان نهایی برداشت را افزایش داد. به این خاطر چاه های که GOR بالا دارند یا باید بسته و یا کنترل شوند.

5.      دبی تولیدی نفت:

همراه با تولید از یک مخزن، فشار آن کاهش می یابد؛ گاز محلول از نفت خام جدا می شود و درجۀ اشباع گاز پیوسته افزایش می یابد. اگر درجۀ اشباع گاز، از درجۀ بحرانی اشباع گاز سبقت بگیرد، گاز شروع به حرکت در قسمت نفتی می کند. متعاقب حرکت فاز گازی در منطقۀ نفتی دو پدیدۀ رخ خواهد داد:

·         کاهش نفوذپذیری مؤثر نسبی نفت در نتیجۀ افزایش درجه اشباع گاز؛

·         افزایش نفوذپذیری مؤثر نسبی گاز و جریان راحت تر گاز.

تشکیل درجه اشباع گاز آزاد در ناحیۀ نفتی، بدون توسل به عملیات نگهداری و صیانت فشار، قابل پیشگیری نیست. بنابراین برای داشتن بیشترین استفاده از مکانیزم تولید رانش کلاهک گازی، درجۀ اشباع گاز در ناحیۀ نفتی حتماً باید در یک حداقل مطلق نگه داشته شود که این کار را می توان با جدایش ثقلی سیالات انجام داد. در حقیقت، یک مخزن تحت رانش مؤثر کلاهک گازی باید یک مکانیزم مؤثر رانش ناشی از جدایش ثقلی هم داشته باشد. باید اجازه داد گازی که در مخزن از نفت جدا می شود به سمت کلاهک گازی مهاجرت کند. بنابراین یک مخزن تحت رانش کلاهک گازی در واقع یک مخزن رانش مرکب است (اگرچه معمولاً در عمل به چنین مطلبی توجه نمی شود). دبی های تولیدی پایین تر باعث می شوند مقدار بیشتری گاز به سمت کلاهک گازی حرکت کند. بنابراین مخازنی با مکانیزم رانش کلاهک گازی به دبی حساس اند. معمولا با کاهش دبی تولیدی میزان نهایی برداشت افزایش خواهد یافت.

6.       زاویۀ شیب:

 اندازۀ کلاهک گازی و مقدار انرژی موجود برای تولید نفت بر ضریب برداشت مؤثراند. معمولاً 20 تا 40 درصد نفت در جای اولیه با این دو عامل به دست می آید؛ اگر بعضی دیگر از عوامل مؤثر در ازدیاد برداشت مانند زاویۀ تند شیب نیز که باعث می شود نفت بهتر به سمت پایین مخزن زهکشی شود وجود داشته باشند، میزان نهایی برداشت بسیار افزایش خواهد یافت (تا 60 درصد یا بیشتر). برعکس در صورت وجود ستون های بسیار نازک نفت (در این حالت گاز به سرعت به چاه های تولیدی وارد می شود) میزان برداشت نهایی بدون توجه به اندازۀ کلاهک گازی از ارقام اشاره شده کمتر خواهد بود

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1061
1342
تزریق آب / گاز
1100
تزریق آب / گاز