امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در اکثر حالات آب و کلاهک گازی در هر دو در مخزن وجود دارند و نفت تحت تأثیر این دو عامل تولید می شود.

معمولترین نوع این گونه مخازن با یک مکانیزم رانش ترکیبی تولید می کنند. دو ترکیب متفاوت از نیروهای رانشی در مخازن رانش مرکب دیده می شوند:

1- رانش تخلیه و یک رانش ضعیف آب

2- رانش تخلیه همراه با یک کلاهک گازی کوچک و یک رانش ضعیف آب. البته جدایش ثقلی می تواند نقش مهمی را در هر یک از این رانش ها ایفا کند.

مخازن چند رانشی را می توان با رخداد ترکیبی عوامل زیر شناخت:

أ‌)     افت فشار نسبتاً سریع: نفوذ آب یا انبساط کلاهک گازی برای نگهداری فشار ناکافی است.

ب‌)    آب به آرامی به پایین مخزن نفوذ می کند. میزان آب تولیدی در چاه های پایینی سازند به آرامی افزایش می یابد.

ت‌)    اگر مخزن یک کلاهک گازی کوچک داشته باشد، نسب تهای گاز به نفت چاه های بالای سازند پیوسته افزایش می یابند (به شرطی که کلاهک منبسط شود). ممکن است به دلیل تولید بیش از اندازۀ گاز آزاد، کلاهک گازی کوچک شود که در این حالت نسبت گاز به نفت چاه های بالای مخزن کاهش می یابد که تا حد ممکن باید از اینچنین رویدادی جلوگیری کرد زیرا با کوچک شدن کلاهک گازی، حجم زیادی از نفت از دست خواهد رفت.

ث‌)    اگر درصد عمدۀ برداشت نفت ناشی از مکانیزم تخلیه باشد، نسبت گاز به نفت چاه های پایین سازند به دلیل آزاد شدن گاز محلول دائم افزایش می یابد.

ج‌)    میزان برداشت نهایی مخازن رانش ترکیبی معمولاً بیشتر از برداشت مخازن رانش تخلیه و کمتر از میزان برداشت مخازن آبران یا گازران است. در اکثر مخازن رانش ترکیبی، عملیات نگهداری فشار، مانند تزریق آب، تزریق گاز یا هر دو، هم زمان، بسته به موجود بودن سیال، انجام می شوند.

 

مکانیزم تولید

میزان برداشت نفت (%OOIP)

انبساط سنگ و سیال

10- 5 %

گاز محلول

25- 10 %

کلاهک گازی

40- 15 %

کلاهک گازی بهمراه رانش ریزش ثقلی

80- 15 %

بازگزدانی گاز بدون ریزش ثقلی

45- 15 %

بازگردانی گاز با ریزش ثقلی

80- 15 %

آبران

60- 15 %

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1327
1362
تزریق آب / گاز