امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جابه جایی در اثر تزریق گاز در شرایط امتزاج پذیری در مخازن نفت به دو دسته اصلی زیر تقسیم می‌شود:

1.      حالتی که در آن سیال تزریق شده و سیال اولیه داخل مخزن باهم محلول تک فازی را برای تمام اجزا تشکیل دهنده، تشکیل می‌دهند.

2.      حالتی که در آن بین سیال تزریق شده و سیال اولیه درجای مخزن محلول یکنواخت و تک فازی به ازای همه اجزا تشکیل دهنده، در یک شرایط ثابت متعادل برای تماس دو فاز، تشکیل نمی‌شود اما ممکن است زون یکنواخت و کوچکی بین دو فاز در اثر برخورد طولانی مدت و انتقال جرم بین دو فاز شکل بگیرد.

تزریق گاز در شرایط حالت اول می‌تواند در همان لحظه برخورد دوفاز باعث ایجان محلول تک فازی شود که یک روش قدیمی آن تزریق مرحله ای پروپان است. برای استفاده از روش ازدیاد برداشت با تزریق گاز در شرایط حالت دوم، دو مدل اصلی وجود دارد: تزریق گاز غنی شده و تزریق گاز با فشار بالا.

در روش تزریق گاز غنی شده، گاز تزریقی دارای مقادیر مختلفی از متان و هیدروکربن‌های با وزن مولکولی متوسط سبک مانند اتان، پروپان و بوتان است. این هیدروکربن های سبک در نفت خام درون مخزن حل شده و مقدار فشار لازم برای تشکیل محلول بین گاز و نفت (فشار امتزاج پذیری) را پایین می‌آورند.

امتزاج پذیری در مدل تزریق گاز با فشار بالا توسط مکانیزم انتقال جرم اجزا متوسط نفت مانند جزئهای اتان تا هگزان به گاز تزریق شده انجام می‌شود.

هر دو مدل توضیح داده شده در بالا برای انجام عملیات ازدیاد برداشت با روش تزریق گاز در فشار و دمایی قابل انجام است که امتزاج پذیری اولیه بعد از گذشت مدت زمانی و به دلیل انتقال جزم بین دو فاز محتمل باشد و زون یکنواخت بر اثر انتقال جزم و تماس مداوم شکل بگیرد.

تزریق مرحله ای پروپان و گاز غنی شده، هردو نیازمند مقدار زیادی تزریق LPG هستند که از نظر هزینه ای قیمت بالایی دارد اما می‌تواند شرایط امتزاج پذیری را حتی تا فشار 1000psi پایین بیاورد در صورتی که فشار لازم برای برقراری شرایط امتزاج پذیری با استفاده از روش امتزاج پذیری با فشار بالا، می‌تواند وابسته به نوع سیال تا بالاتر از 4000psi هم باشد. از نظر امتزاج پذیری و حلالیت، CO2 در بین گازهای دیگر عملکرد بهتری داشته و حلالیت بیشتری در نفت خام دارد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه