امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

گاز خشک شامل متان و شماری از مواد میعانی است. همه ی آمیخته های هیدروکربنی در مخزن، گازی هستند و شرایط جداکننده سطحی ، بیرون ناحیه دوفازی می افتد. پس در سطح مایع پدید نمی آید.

 مخلوط هیدروکربوری در شرایط مخزن و سطح زمین به صورت فاز گاز می باشد و هیچ میعانی در حین انتقال از مخزن تا سطح تولید نمی شود. ترکیب گاز در سطح با ترکیب آن در مخزن برابر است. همچنین دانسیته ی مخصوص گاز در سطح با گاز در مخزن نیز برابر است. پس می توان با داشتن نمونه ی سطحی خواص گاز درون مخزن را تعیین کرد. گاز از مخزن تا جداكننده ‌ها یك فازی باقی می‌ماند، در حالیكه ممكن است به مایع تبدیل شود (بدلیل gas cooling).  همه ی آمیخته های هیدروکربنی در مخزن گازی هستند و شرایط جداکننده ی سطحی بیرون ناحیه ی دوفازی می افتد.‍‍ تنها مایع همراه گاز که از یک مخزن گاز خشک استخراج می شود آب خواهد بود.

معمولا سیستم های هیدروکربوری که دارای نسبت گاز به نفت بیشتر از 100,000scf/STB می باشد به عنوان گاز خشک در نظر گرفته می شوند. انرژی جنبشی مخلوط هیدروکربوری گاز های خشک بسیار زیاد و قوه ی جاذبه بین مولکول های آنها کم می باشد به همین دلیل هیچ مولکولی در شرایط فشاری و دمایی تانک ذخیره به مایع تبدیل نخواهد شد.

 واژه ی خشک در گاز خشک نشان دهنده ی این است که گاز دارای مقدار کافی از مولکول های سنگین برای ساختن مایع هیدروکربنی در سطح نیست. ولی روی هم رفته اندکی آب مایع در سطح جدا می شود. آزمایش هایی كه ممكن است در این نوع مخزن انجام شود تنها برای اندازه‌ گیری فاكتور تراكم ‌پذیری گاز است.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه