امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مدول یانگ یا مدول الاستیسیته پارامتری است که به نام فیزیکدان نامی قرن 18 میلادی، توماس یانگ، نامگذاری شده و آن را با نماد (E) نشان می‌دهند. به وسیله این پارامتر مهم نسبت تنش طولی بر تنش عرضی را محاسبه می‌کنند. که در این تعریف تنش طولی بصورت نیرو وارد بر واحد سطح تعریف می‌شود. همچنین می‌توان گفت مدول یانگ مدل خاصی از قانون هوک برای الاستیسیته می‌باشد و واحد آن در سیستم انگلیسی برابر پوند بر اینچ مربع، و در سیستم SI برابر با نیوتن بر متر مربع است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تمامی سازندهای مخزنی از دانه‌های جامد تشکیل شده و فضای خالی بین آن‌ها اشباع شده از سیالات مخزنی (نفت، گاز و آب) است. تمام مواد جامد سازنده سنگ مخزن، بجز چند کانی خاص، نارسانا هستند. همچنین دو فاز هیدروکربنی گاز و نفت به عنوان دو سیال مهم مخزن نیز نارسانا هستند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برای یک سنگ مخزن تنها داشتن حجم زیاد تخلخل کافی نیست، چون سیال موجود در تخلخل های یک مخزن مجبور به حرکت هستند، جریان سیال باعث انتقال آنها به چاه و سطح زمین می شود. این ویژگی به عنوان یک خاصیت مهم سنگ به شمار می رود که به آن نفوذپذیری می گویند و با نماد k نشان می دهند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فشار مویینه در مخازن فشاری است که بین دو یا چند فاز غیرقابل امتزاج در حالت اشباع در محیط متخلخل مخزن با تخلخل های  سایز موئینه بوجود می‌آید و بصورت زیر تعریف می‌شود:

 Pc = Pnon-wet - Pwet

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کرنش در تعریف به  معنای تغییر شکل در اثر تنش وارد بر جسم می‌باشد، در اینجا نیز کرنش سنگ را می‌توان بصورت تاثیر تنش وارد بر سنگ تعریف کرد. کرنش را معمولا با نماد ( ε ) نشان داده و مفهوم آن تغییر نسبی شکل و یا سایز سنگ، که با قرار دادن سنگ تحت تاثیر نیروهای خارجی (تنش) به وجود می‌آید، می‌باشد. به معنای دیگر می‌توان گفت کرنش مقیاس اندازه‌گیری تغییر شکل یک جسم بر اثر وجود بار اضافی برروی آن .

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید