امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

وقتی یک محلول الکترولیت از درون یک مسیر موئینه درون محیط متخلخل عبور می‏ کند، یک اختلاف پتانسیل الکترواستاتیک در طول مسیر ایجاد می‏ شود که دلیل آن تفاوت نسبی در شارهای آنیونی و کاتیونی است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

میزان کل یون‏ هایی که در سطح رس موجود بوده و با محلول آبی در تماس با سطح رس قابلیت معاوضه دارد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

از روش میکروسکوپ نوری قطبی برای تشخیص و شناسایی مواد غیرمتبلور و  بی‏شکل در محیط متخلخل استفاده می‏ شود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

از پتروگرافی مقطع نازک (Thin Section Petrography) برای بررسی و ارزیابی تصاویر مقطع نازک نمونه‏ های مغزه به منظور مطالعه ‏ی بافت، چیدمان دانه‏ ها، ساخت و نوع تخلخل اولیه/ثانویه استفاده می‏ شود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آن دسته از برهم‏کنش‏های سنگ و سیال که سبب آسیب سازند می‏شود نتیجه‏ی تماس مستقیم با کانی‏های پر کننده‏ی حفره یا چسبیده به دیواره‏ی حفره است.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 4
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
خواص سیالات مخزن 23 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید