امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شیل نفتی یک سنگ رسوبی دانه ریز، غیرمتخلخل و غیرآلی است که حاوی مواد آلی به شکل کروژن است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شيل گازدار گروهي از سنگهاي رسي فشرده تيره رنگ حاوي مواد غنــي هيدروكربوري از نوع گاز اســت كه به دليل داشتن تراوايي كم، مانــع از جريــان يافتن مناســب گاز بــه داخل چاه هاي توليدي مي شــود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

خاصیت ترشوندگی تمایل یک سیال به پخش شدن روی یک سطح جامد یا چسبیدن به آن در حضور دیگر سیالات امتزاج ناپذیر با آن است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نیروهای موئینگی در مخازن هیدروکربوری در نتیجۀ ترکیب اثر کشش های سطحی و سطح تماسی سنگ و سیالات ، هندسه و اندازۀ منافذ و خصوصیات ترشوندگی سیستم به وجود می آیند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

درجۀ اشباع کسر یا درصدی از حجم خلل و فرج سنگ است که با سیال خاصی (گاز، آب یا نفت) اشغال شده است.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 4
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
خواص سیالات مخزن 23 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید