امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

از روش میکروسکوپ نوری قطبی برای تشخیص و شناسایی مواد غیرمتبلور و  بی‏شکل در محیط متخلخل استفاده می‏ شود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آن دسته از برهم‏کنش‏های سنگ و سیال که سبب آسیب سازند می‏شود نتیجه‏ی تماس مستقیم با کانی‏های پر کننده‏ی حفره یا چسبیده به دیواره‏ی حفره است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

فلوئوروسکوپی یا فلوروسکوپی (fluoroscopy) یک روش تصویربرداری است که در علوم تشخیصی رادیولوژی و فیزیک پزشکی کاربرد فراوانی دارد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به مخازنی که نفت در کنار سنگ منشا قرار دارد و با مهاجرتی کوتاه در لایه ای کم تراوا تجمع می کند مخازن نفتی ماسه سنگی کم تراوا گفته می شود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اسکن اشعه ایکس CT اطلاعات دقیق و ارزشمند دو و سه بُعدی را در حین فرآیند جریان سیال درون مغزه (برای نمونه می‏ توان به جریان گل حفاری درون مغزه اشاره کرد) ‏خروجی می‏ دهد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید