امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تخلخل یک سنگ، اندازه گیری ظرفیت سنگ (حجم خلل و فرج) برای انباشت سیالات است. به صورت کمّی، تخلخل  نسبت حجم خلل و فرج به حجم کل سنگ است. رابطۀ زیر این خاصیت مهم سنگ را تعریف می کند:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گاز مخازن ماسه سنگی فشرده (Tight sandstone gas) اشاره به مخازن ماسه سنگی گازی دارد که تراوایی ماتریکس آن­ها بسیار پایین ( کمتر از µm2 4-10 یا 0/1 میلی دارسی) است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تخلخل يکي از مهمترين خصوصيات سنگ مخزن مي‌باشد که در واقع مقياسي است حجمي‌که ميزان هيدروکربن قابل ذخيره در مخزن را مي‌رساند. تخلخل∅ نسبت حجم فضاي خالي درون سنگ به حجم کلي سنگ مي‌باشد که براي نشان دادن آن به شکل درصدي اين نسبت بايد در عدد 100 ضرب شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تجمعات نفتی غیر متعارف و متعارف از لحاظ های زیادی از جمله، تله (trap)، مخزن، شکل سنگ های منشا و مخزن، مکانیزم های تشکیل، مکانیزم های نفوذ، توزیع و رخداد با هم تفاوت دارند.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 4
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
خواص سیالات مخزن 23 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید