امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

آنالیز انکسار پرتو اشعه ایکس (XRD) روشی جهت بررسی سریع و دقیق ترکیب کانی‏ شناسی سنگ‏های مخزنی است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ارزیابی سنگ مخزن فرآیند بسیار جامعی بوده و انجام آن به تلاش چندرشته‏ای، ابزار مناسب، آزمایش و تفسیر، و برقراری ارتباط بین انواع مختلف اطلاعات نیازمند است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شيل گازدار گروهي از سنگهاي رسي فشرده تيره رنگ حاوي مواد غنــي هيدروكربوري از نوع گاز اســت كه به دليل داشتن تراوايي كم، مانــع از جريــان يافتن مناســب گاز بــه داخل چاه هاي توليدي مي شــود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شیل نفتی یک سنگ رسوبی دانه ریز، غیرمتخلخل و غیرآلی است که حاوی مواد آلی به شکل کروژن است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نیروهای موئینگی در مخازن هیدروکربوری در نتیجۀ ترکیب اثر کشش های سطحی و سطح تماسی سنگ و سیالات ، هندسه و اندازۀ منافذ و خصوصیات ترشوندگی سیستم به وجود می آیند.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید