امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

خاصیت ترشوندگی تمایل یک سیال به پخش شدن روی یک سطح جامد یا چسبیدن به آن در حضور دیگر سیالات امتزاج ناپذیر با آن است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

درجۀ اشباع کسر یا درصدی از حجم خلل و فرج سنگ است که با سیال خاصی (گاز، آب یا نفت) اشغال شده است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گاز مخازن ماسه سنگی فشرده (Tight sandstone gas) اشاره به مخازن ماسه سنگی گازی دارد که تراوایی ماتریکس آن­ها بسیار پایین ( کمتر از µm2 4-10 یا 0/1 میلی دارسی) است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تخلخل یک سنگ، اندازه گیری ظرفیت سنگ (حجم خلل و فرج) برای انباشت سیالات است. به صورت کمّی، تخلخل  نسبت حجم خلل و فرج به حجم کل سنگ است. رابطۀ زیر این خاصیت مهم سنگ را تعریف می کند:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تجمعات نفتی غیر متعارف و متعارف از لحاظ های زیادی از جمله، تله (trap)، مخزن، شکل سنگ های منشا و مخزن، مکانیزم های تشکیل، مکانیزم های نفوذ، توزیع و رخداد با هم تفاوت دارند.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید