امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تنش در تعریف به عنوان نیروی وارد بر سنگ که در راستای جهات آن وارد می‌شود شناخته می‌شود. تنش را با زیگما نشان داده و واحد و بعد آن از جنس فشار و برابر با پاسکال می‌باشد. از نظر ریاضی، تنش برابر با نیروی وارد بر سطح (مطابق تعریف فشار) است که در آن واحد نیرو نیوتن و واحد سطح باربر متر مربع می‌باشد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

استحکام جسم جامد را بصورت توانایی آن جسم برای مقاومت در برابر تنش‌های وارده بر آن، بدون تغییر شکل و یا با مقاومت در برابر تغییر شکل تعریف می‌کنند. با در نظر گرفتن سه حالت مختلف تنش، استحکام یک جسم همیشه وابسته به نوع تنش وارد بر آن ، مانند تنش کششی ( مقاومت در برابر تکه تکه شدن) و یا تنش فشارشی ( مقاومت در برابر تراکم) و یا تنش برشی ( مقاومت در برابر تنش برشی) است. در بحث سنگ مخزن، استحکام، وابستگی زیادی به انواع مختلف پروسه های طی شده در زمان تشکیل سنگ دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

میزان کل یون‏ هایی که در سطح رس موجود بوده و با محلول آبی در تماس با سطح رس قابلیت معاوضه دارد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

وقتی یک محلول الکترولیت از درون یک مسیر موئینه درون محیط متخلخل عبور می‏ کند، یک اختلاف پتانسیل الکترواستاتیک در طول مسیر ایجاد می‏ شود که دلیل آن تفاوت نسبی در شارهای آنیونی و کاتیونی است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

از پتروگرافی مقطع نازک (Thin Section Petrography) برای بررسی و ارزیابی تصاویر مقطع نازک نمونه‏ های مغزه به منظور مطالعه ‏ی بافت، چیدمان دانه‏ ها، ساخت و نوع تخلخل اولیه/ثانویه استفاده می‏ شود.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید