امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

از روش میکروسکوپ نوری قطبی برای تشخیص و شناسایی مواد غیرمتبلور و  بی‏شکل در محیط متخلخل استفاده می‏ شود.

این مواد از لحاظ نوری ایزوتروپ و همگون بوده و قابلیت تمایز از بسیاری از مواد کریستالی را دارند. البته هالیدها به دلیل همگونی نوری از این قانون مستثنی هستند. 

روش میکروسکوپ نوری قطبی مبتنی بر تمایز بین مواد مختلف از طریق تفاوت در شاخص‏ های انکسار این مواد است. پیشنهاد شده است که نتایج روش میکروسکوپ نوری قطبی حتما در کنار نتایج یک روش دیگر (مانند SEM، SEM-EDS و XRD) استفاده شود.

طیف‏ سنجی تشدید مغناطیسی هسته ‏ای

طیف‏ سنجی تشدید مغناطیسی هسته ‏ای (Nuclear magnetic resonance spectroscopy) روشی غیرمخرب است که از طریق تشدید رادیوفرکانسی پروتون‏ ها در یک میدان مغناطیسی و با اندازه‏ گیری زمان‏ های آرامش (استراحت) مربوطه و از طریق برخی روابط تجربی به استخراج اطلاعات پارامترهای پتروفیزیکی محیط متخلخل (مانند تخلخل، تراوایی، سیالات آزاد و پیوندی و ...) می‏ پردازد.

از آنجا که جابجایی، مهاجرت و به دام افتادن ذرات درون محیط متخلخل سبب تغییر در تخلخل می‏شود، بنابراین می‏توان از NMR جهت بررسی و مطالعه‏ ی مغزه در فرآیند تهاجم ذرات استفاده کرد. همچنین با استفاده از این روش می‏توان عمق نفوذ و پروفایل ذرات ورودی به محیط متخلخل را نیز استخراج کرد.

روش‏ های صوتی 

روش‏های صوتی (Acoustic techniques) از طریق اندازه‏ گیری سرعت صوت درون محیط متخلخل، اطلاعاتی در خصوص  خواص صوتی سنگ ارائه می‏ دهد. از این روش‏ ها می‏توان به مطالعه‏ ی آسیب سنگ ناشی از تغییر حالت (مانند تغییر حالات کشسان و به هم آمدن حفره و ...) پرداخت. 

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه