امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از پتروگرافی مقطع نازک (Thin Section Petrography) برای بررسی و ارزیابی تصاویر مقطع نازک نمونه‏ های مغزه به منظور مطالعه ‏ی بافت، چیدمان دانه‏ ها، ساخت و نوع تخلخل اولیه/ثانویه استفاده می‏ شود.

از این روش همچنین برای مطالعه‏ ی مکان و درصد نسبی حضور کانی ‏های رسی، مواد سیمان کننده، کانی‏ های تشکیل دهنده‏ ی سنگ و ساختار محیط متخلخل استفاده می‏ شود.

بررسی تصویر پتروگرافی

ویژگی‏های فیزیکی سنگ‏ های رسوبی به شدت وابسته به ساختار هندسی فضای حفره است. بنابراین بررسی هندسی ساختار حفره می‏ تواند اطلاعاتی ارزشمند در این خصوص ارائه دهد. روش بررسی تصویر پتروگرافی (Petrographic Image Analysis) با استفاده از سیستم‏ های بررسی سرعت بالای تصویر به بررسی تصاویر کنده‏ های حفاری، تصاویر مقطع نازک و اسلب‏ های نمونه‏ های مغزه می‏ پردازد تا بتوان به استخراج ویژگی‏ های پتروفیزیکی مهم سنگ (مانند پارامترهای بافتی، اندازه و توزیع دانه، توپوگرافی، وابستگی جهت دار ویژگی‏ های بافتی، اندازه‏ حفره و گلوگاه، تخلخل، تراوایی، فشار موئینه و ضریب سازند) پرداخت.

 

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه