امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

وقتی یک محلول الکترولیت از درون یک مسیر موئینه درون محیط متخلخل عبور می‏ کند، یک اختلاف پتانسیل الکترواستاتیک در طول مسیر ایجاد می‏ شود که دلیل آن تفاوت نسبی در شارهای آنیونی و کاتیونی است.

به دلیل اینکه تحرک‏ پذیری یون‏ ها متاثر از بار سطح است در نتیجه این اختلاف پتانسیل که به آن پتانسیل زتا  (Zeta potential) گفته می‏ شود را می ‏توان به عنوان شاخصی از بار سطح در نظر گرفت. پتانسیل زتا از طریق روش‏ های مختلف قابل اندازه‏ گیری است که برای نمونه می‏ توان به تیتراسیون پتانسیومتری (Potentiometric titration) ، الکتروفورسیس (Electrophoresis) و پتانسیل جریانی (Streaming potential) اشاره کرد. 

بر اساس معادله‏ ی هلم هولتز- اسمولوچوسکی مربوط به پتانسیل زتا برای محیط ‏های متخلخل با دانه‏ بندی منظم ، پتانسیل زتای سطح موئین به گرانروی، تراوایی الکتریکی (Permittivity گرادیان فشاری پتانسیل جریانی، پتانسیل جریانی، فشار، سطح مقطع محیط متخلخل، طول محیط متخلخل، تخلخل و  مقاومت الکتریکی وابسته است.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه