امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استحکام جسم جامد را بصورت توانایی آن جسم برای مقاومت در برابر تنش‌های وارده بر آن، بدون تغییر شکل و یا با مقاومت در برابر تغییر شکل تعریف می‌کنند. با در نظر گرفتن سه حالت مختلف تنش، استحکام یک جسم همیشه وابسته به نوع تنش وارد بر آن ، مانند تنش کششی ( مقاومت در برابر تکه تکه شدن) و یا تنش فشارشی ( مقاومت در برابر تراکم) و یا تنش برشی ( مقاومت در برابر تنش برشی) است. در بحث سنگ مخزن، استحکام، وابستگی زیادی به انواع مختلف پروسه های طی شده در زمان تشکیل سنگ دارد.

همچنین استحکام سنگ مخزن در اکثر مواقع بیانگر موقعیت و محل قرارگیری و شکل گیری سنگ از نظر زمین شناسی می‌باشد.

 

استحکام تراکمی (فشارشی) قابل توجه‌ترین نوع استحکام سنگ است. برای مثال، اندازه‌گیری مقدار استحکام تراکمی در بررسی پایداری دیواره چاه، مخصوصا در حین عملیات حفاری امری بسیار مهم است. اندازه‌گیری مقدار استحکام سنگ مخزن در آزمایشگاه توسط دو تکنیک رایج اندازه‌گیری به نام تست یکپارچه استحکام تراکمی و تست سه گانه استحکام تراکمی انجام می‌شود. این تست‌ها در اصل مقدار نهایی استحکام یک سنگ مخزن را، که به معنی بیشترین مقدار تنش وارد بر سنگ، قبل از فروپاشی آن است، اندازه‌گیری می‌کنند. برای مثال در شکل فوق مقادیر استحکام نهایی برای چند مدل مختلف سنگ مخزن را می‌بینید. مقدار استحکام نهایی سنگ‌ها بسیار زیاد است اما با توجه به این مثال می‌توان دید مقادیر مختلفی برای انواع مختلف سنگ‌ها وجود دارد. 

 

همچنین با توجه به این مثال می‌توان دید مقادیر استحکام نهایی برای یک سنگ خاص در حالت اشباع یا خشک بسیار متفاوت است، دلیل این امر این است که سیال داخل نمونه‌های اشباع باعث ضعیف شدن سنگ می‌شوند.

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

143
خواص سنگ مخزن
1061
137
خواص سنگ مخزن