امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تنش در تعریف به عنوان نیروی وارد بر سنگ که در راستای جهات آن وارد می‌شود شناخته می‌شود. تنش را با زیگما نشان داده و واحد و بعد آن از جنس فشار و برابر با پاسکال می‌باشد. از نظر ریاضی، تنش برابر با نیروی وارد بر سطح (مطابق تعریف فشار) است که در آن واحد نیرو نیوتن و واحد سطح باربر متر مربع می‌باشد.

σ=F/A

مقادیر نرمال برای تنش در سنگ مخزن معمولا در حدود مگا پاسگال می‌باشد. سه نوع شناخته شده و پایه ای شرایط تنش بصورت زیر است:

1.تنش کششی

2.تنش فشاری

3.تنش برشی

در شکل انواع تنش بصورت نمادین نشان داده شده است، همانطور که در شکل ملاحظه می‌کنید، سنگ تحت تنش کششی از طرفین توسط دو نیروی کششی کشیده می‌شود که این تعریف کاملا مخالف تعریف تنش فشاری وارد بر سنگ است که در این حالت از طرفین. به سنگ نیروی فشارشی وارد شده و هردو صفحه خارجی سطح سنگ تمایل به حرکت به سمت یکدیگر را دارند.

از طرف دیگر تنش برشی به صورت نیروهای موازی و خلاف جهت بر دو سطح متفاوت سنگ تعریف می‌شود که مفهوم آن کامل و بصورت نمادین نشان داده شده است.

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

141
خواص سنگ مخزن