امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کرنش در تعریف به  معنای تغییر شکل در اثر تنش وارد بر جسم می‌باشد، در اینجا نیز کرنش سنگ را می‌توان بصورت تاثیر تنش وارد بر سنگ تعریف کرد. کرنش را معمولا با نماد ( ε ) نشان داده و مفهوم آن تغییر نسبی شکل و یا سایز سنگ، که با قرار دادن سنگ تحت تاثیر نیروهای خارجی (تنش) به وجود می‌آید، می‌باشد. به معنای دیگر می‌توان گفت کرنش مقیاس اندازه‌گیری تغییر شکل یک جسم بر اثر وجود بار اضافی برروی آن .


تراکم باعث کوتاه‌‌تر شدن طول و بیشتر شدن قطر مغزه استوانه‌ای می‌شود؛ کشش، افزایش طول و کاهش قطر را برخلاف تراکم به دنبال دارد. کرنش بصورت نسبت تغیر در طول بر طول اولیه و یا تغییر در قطر نسبت به قطر اولیه محاسبه شده و بی بعد است، برای مثال مغزه‌ای استوانه‌ای به طول اولیه‌ی  را در نظر بگیرید که تحت تاثیر تنش کششی قرار گرفته است، در این صورت طول مغزه استوانه‌ای از  به  افزایش می‌یابد و مقدار کرنش برای این مغزه بصورت زیر خواهد بود:

 

ε=(L-L0)/L

 

رابطه نوشته شده در بالا برای کرنش را می‌توان براساس تغییر در مقدار قطر یا حجم نیز بیان کرد.

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه

مطالب مرتبط

1061
142
خواص سنگ مخزن