امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدول یانگ یا مدول الاستیسیته پارامتری است که به نام فیزیکدان نامی قرن 18 میلادی، توماس یانگ، نامگذاری شده و آن را با نماد (E) نشان می‌دهند. به وسیله این پارامتر مهم نسبت تنش طولی بر تنش عرضی را محاسبه می‌کنند. که در این تعریف تنش طولی بصورت نیرو وارد بر واحد سطح تعریف می‌شود. همچنین می‌توان گفت مدول یانگ مدل خاصی از قانون هوک برای الاستیسیته می‌باشد و واحد آن در سیستم انگلیسی برابر پوند بر اینچ مربع، و در سیستم SI برابر با نیوتن بر متر مربع است.

 اندازه‌گیری و محاسبه مقدار مدول یانگ فقط در مواردی قابل محاسبه و قابل اعتماد است که جسم مورد نظر آزمایش بعد از برداشتن تنش به حالت قبلی خود بازگردد. با توجه به اینکه E بصورت نسبت تنش بر کرنش تعریف می‌شود، دو راه برای محاسبه آن پیشنهاد شده است: اول با اندازه‌گیری شیب نمودار فوق (نمودار تنش – کرنش) در یک نقطه مشخص، و دوم با اندازه‌گیری شیب قسمت خطی نمودار که دو نقطه را به یکدیگر وصل می‌کند. شیب بدست آمده از روش اول را مدول تانژانت و همچنین شیب محاسبه شده از روش دوم را مدول سکانت می‌نامند. مدول تانژانت را معمولا مشتق نقطه‌ای قرار می‌دهند که آن نقطه نشان دهنده نصف حداکثر مقدار عددی تنش در نمودار است، در صورتی که مدول سکانت در هر قسمت خطی‌ای از نمودار تنش - کرنش قابل محاسبه می‌باشد. هر دوی روش‌های فوق گفته شده در اصل تقریبی از رفتار واقعی سنگ هستند اما برای کاربردهای الاستیکی ساده، کافی و مناسب هستند. دراینجا نکته مهم و قابل ذکر این است که مقدار منفی مدول تانژانت بی‌معنی است و به همین دلیل استفاده از مدول سکانت در اندازه‌گیری مدول یانگ جا افتاده تر و راحت‌تر است. کاربردهای این پارامتر مهم در مباحث مکانیک سنگ بی‌شمار است.

E = axial stress/axial strain = σ/ε = (F/A)/(ΔL/L0)

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه