امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اين تست براي گردآوري و تكميل اطلاعات مخزن انجام مي گردد. گرفتن نمونه سيال مخزن، اندازه گيري فشار مخزن و تراوايي سازند، ميزان آسيب وارده به سازند در حين حفاري، شعاع بررسي، دانسيته و گرانروي نفت نيز از جمله اطلاعاتي است كه مي توان از طريق تست ساق حفاري بدست آورد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

انواع مختلفی از آزمایش های با دبی متفاوت به همراه مشخص کردن نوع چاه آزمایی لازم برای دست یابی به اهداف تعیین شده را بیان می کنیم. اهداف انجام آزمایش ها با دبی متفاوت:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

Pressure Drawdown Testing 
آزمايش افت فشار را مي توان با اندازه گيري پيوسته فشار نسبت به زمان در زمانيكه چاه براي مدتي با دبي ثابت توليد مي كند، انجام داد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آزمایش Deliverability (قابلیت تحویل دهی)، به آزمایش چاه گازی برای اندازه گیری قابلیت تولید آن تحت شرایط مشخص مخزن و فشار جریانی ته چاه، گفته می شود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به محض حفر يك چاه در درون مخزن و آغاز استخراج سيال درون آن، تغييراتي در پارامترهاي مخزني مانند فشار، حجم سيال درون مخزن، گرانروي سيال و... ايجاد ميشود.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
تکمیل چاه 02 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

دنبال کنید