امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اين تست براي گردآوري و تكميل اطلاعات مخزن انجام مي گردد. گرفتن نمونه سيال مخزن، اندازه گيري فشار مخزن و تراوايي سازند، ميزان آسيب وارده به سازند در حين حفاري، شعاع بررسي، دانسيته و گرانروي نفت نيز از جمله اطلاعاتي است كه مي توان از طريق تست ساق حفاري بدست آورد.

 اين تست در واقع تركيب دو تست  Build Upو دو تست  Draw Down مي باشد كه توسط اجزا مشتمل در ساق DST يا تا حدودي همان Dry Test صورت مي گيرد كه عبارتند از:

·         اجزای اصلی

·         اجزای فرعی

·         اجزای ایمنی

اجزا اصلي:

1.       Packer: براي برداشتن هد سيال حفاري از روي سازند تحت آزمايش كه با قرار گرفتن روي ديواره چاه ارتباط بالا و پايين را قطع مي كند. پكر داراي يك سري Mechanical Slips، Drag Spring و  Packing Elementمي باشد. با چرخش پكر به سمت راست، Drag Spring ها روي ديواره گير كرده و سبب باز شدن و درگير شدن سليپس هاي مكانيكي مي شوند. سپس با اعمال وزن روي پكر، لاستيك آن باز شده و به اصطلاح SET مي شود.

2.       Anchor Pipe: لوله هاي مشبك كه براي ورود سيال به داخل دستگاه تعبيه شده اند و در تست ساق حفاري سه عدد از آنها بكار مي رود. اين لوله هاي مشبك معادل  Blast Jointدر رشته تكميلي مي باشند.

3.       Hydro Spring: به شير اصلي معروف است كه داراي يك پيستون هيدروليكي مي باشد. اين پيستون با وزن گذاشتن توسط لوله ها با تاخير باز شده و در حقيقت عامل ايجاد باز اوليه است. با باز شدن اين شير و كنار رفتن پيستون، ارتباط سازند با آب ضربه گير برقرار مي شود كه اين عمل بصورت يك شوك در سطح قابل مشاهده است.

4.       By-Pass Port: پورت هايي كه اجازه عبور گل حفاري از زير پكر به بالاي آن را در حين لوله پايين و يا برعكس براي لوله بالا مي دهند تا  Surge و Swab درون چاه به حداقل برسد )عموماً با Hydro Spring بصورت يك واحد مي باشد(.

اجزا فرعي:

1.       Top BT: براي قرار گرفتن ساعت

2.       Middle BT: براي قرار گرفتن ساعت و گيج مكانيكي

3.       Bottom BT: براي قرار گرفتن ساعت و مموري گيج

4.       DCIP: براي باز كردن و بستن دستگاه براي انجام تست

اجزای ایمنی

1.       Jar: براي ضربه زدن و آزاد كردن دستگاه حين گير (به اصطلاح عاميانه به آن نه- جار گفته مي شود)

2.       VR Safety Joint: وقتي بصورت چپگرد چرخانده شود، باعث باز شدن و آزاد شدن دستگاه از بالاي اين قطعه مي شود و در حقيقت يك اتصال ايمني مي باشد.

3.       Reverse Circulating Sub: براي انجام گردش معكوس بعد از پايان يافتن تست. اين وسيله يك پين برشي دارد كه با برخورد بار روي آن بريده شده و يك مجرا براي گردش معكوس از آنالوس به درون لوله هاي حفاري را ايجاد مي كند.

4.       Bar: اين ميله برنجي در انتهاي تست از روي سطح رها شده و با سقوط بر روي پين هاي برشي Reverse Circulating Sub امكان گردش معكوس را ايجاد مي كند. 

5.       Surface Equipment: تجهزات سطحي شامل چند راهه كاهنده كه از مجموعه شیرهايLow Torque  90 درجه اي تشكيل شده است. اين شیرها با 4/1 دور باز و بسته مي شوند. شیرها و اتصالات تحمل فشار ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ پام را دارند.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه