چاه آزمایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به محض حفر يك چاه در درون مخزن و آغاز استخراج سيال درون آن، تغييراتي در پارامترهاي مخزني مانند فشار، حجم سيال درون مخزن، گرانروي سيال و... ايجاد ميشود.

تغيير پارامترهاي مخزن باعث تغيير رفتار مخزن مانند چگونگي فازهاي سيال (مايع و گاز) درون مخزن، در نتيجه چگونگي فازهاي سيال استخراج شده، ميزان دبي و... ميشود. بنابراين با گذشت زمان و ادامهي برداشت از مخزن، رفتار مخزن تغيير ميكند. در واقع پارامترهاي مخزن به نوعي تابع زمان هستند. عمليات چاه آزمايي (Well Testing)تجزيه و تحليل رفتار مخزن و چاه بر اساس زمان است؛ نتايج حاصل از آن ميتواند تأثير زيادي در تشخيص مقادير واقعي پارامترهاي مخزني داشته باشد، از اين رو چاه آزمايي يكي از مهمترين ابزارهاي مهندسان براي شناخت مخزن نفت محسوب ميشود. به دست آوردن مقدار واقعي اين تغييرات نقش عمدهاي در ايجاد يك مدل دقيق و به روز از مخزن دارد.

در سالهاي ۱۹۵۰، چاه آزمايي به عنوان ابزاري براي شناخت رفتار واقعي مخزن در قبال تغييرات ايجاد شدهي درون چاه، وارد مهندسي نفت شد. مخزن نفت محيطي ناشناخته و بسيار ناهمگن است كه تشخيص دقيق آن عملاً امكان پذير نيست. با توجه به ويژگيهاي كلي مخزن، مدلهاي رياضي اوليهاي براي تفسير رفتار مخزن و چگونگي حركت سيال در درون محيطهاي متخلخل مختلف از جمله محيط متخلخل مخازن شكافدار، وجود دارد. اين مدلها كه اصطلاحاً مدلهاي ايدهآل گفته ميشوند، تا اندازهاي توانايي پيشبيني رفتار واقعي مخزن را دارند. پارامترهاي مدل را بايد پس از تطبيق با رفتار مخزن اصلاح كنند، تا رفتار مدل، رفتار واقعي مخزن را نشان دهد.
چاه آزمايي بعنوان يكي از شاخه  هاي مهندسي مخازن  ، نقش عمده  اي در بدست آوردن اطلاعات جهت توصيف مخزن، بررسي وضعيت توليد چاه  ها و بهبود پتانسيل توليدي ايفا مي  كنداطلاعات بدست آمده از آناليز چاه آزمايي جهت تعيين پتانسيل توليد مخزن، برآورد فشار متوسط مخزن بسيار مفيد مي باشند. چاه آزمايي علاوه بر آنكه اطلاعات با ارزشي در مورد وضعيت توليد ارایه مي  دهد، امكان پيش  بيني كيفي ميزان توليد آينده تحت شرايط مختلف مخزني را فراهم مي سازد. پارامتر فشار بعنوان با ارزش ترين و مفيدترين متغير مهندسي مخازن در تمام مراحل محاسباتي دخيل استلذا تحليل اين متغير جهت تعيين پارامترها اهميت ويژه  اي دارد.
هدف از چاه آزمایی به طور کلی به دست آوردن اطلاعاتی راجع به چاه و مخزن می باشدجهت بدست آوردن این اطلاعات، نرخ جریان چاه به طور ناگهانی تغییر داده می شود که این تغییرات در سر چاه یا نزدیک به سازند ( در آزمایش DST ) و یا در ته چاه رخ می دهند و این تغییرات، فشار موجود در مخزن را متلاطم می کند. اندازه گیری تغییرات فشار بر حسب زمان و تفسیر این تغییرات ، اطلاعاتی راجع به چاه و مخزن به ما می دهد
فشار را می توان در شرایط زیر اندازه گیری کرد :

•     در چاهی که تغییر نرخ جریان داشته باشیم.

•     در یک چاه دیگر ، غیر از چاهی که در آن تغییر جریان وجود دارد. این روش ، هدف تست های تداخل ( Interference Tests ) است.

تغییرات فشار با استفاده از تعدادی از قوانین مکانیک سیالات تفسیر می گردندانواع تست هایی که برروی چاه های نفت انجام می شوند عبارتند از :

  1.  Drawdown Test 
  2.  Multiple Flow Test
  3.  Reservoir Limit Test
  4.  Build up Test
  5.  Injection Build up or Full Off Test
  6.  Multiple Well interferences
  7.  Drill stem Tests

همچنین تست های زیر برای مخازن گازی انجام میگیرند : 

  1.  Back Pressure or flow after flow
  2.  Isochronal test
  3.  Modified Isochronal test

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه