چاه آزمایی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

Pressure Drawdown Testing 
آزمايش افت فشار را مي توان با اندازه گيري پيوسته فشار نسبت به زمان در زمانيكه چاه براي مدتي با دبي ثابت توليد مي كند، انجام داد.

معمولاً قبل از انجام آزمايش افت فشار، چاه براي مدتي كافي به منظور رسيدن به فشار استاتيك مخزن، بسته مي شود. سپس ابزار اندازه گيري فشار به ته چاه فرستاده مي شود و بعد از آن توليد با دبي ثابت آغاز مي گردد. آزمايش افت فشار بسته به هدف از آزمايش ممكن است چندين ساعت يا چندين روز بطول انجامد. براي مواقعي كه امكان توليد با دبي ثابت فراهم نباشد و يا وقتي كه قبل از انجام تست، چاه به مدت لازم براي رسيدن به فشار استاتيك بسته نشده باشد، روش آناليزي كه در آن دبي ها را متغير در نظر بگيرد، نيز وجود دارد. آزمايش افت فشار بايستي در مخازني با فشار يكنواخت آغاز گردد، لذا يك چاه جديد حفر شده بهترين كانديدا براي اين نوع آزمايش مي‌باشد.
همچنين اگر چاهي به منظور تعميرات يا تكميل چاه و يا هر علت ديگر، براي مدتي بسته بوده و يا اگر در آن آزمايش ساخت فشار انجام گرفته باشد، براي انجام اين نوع آزمايش افت فشار بهتر بنظر مي رسد و همچنين در چاه هائي كه در آنها آزمايش ساخت فشار با عدم قطعيت همراه بوده است، انجام آزمايش افت فشار ضروري به نظر مي‌رسد. در اين حالت كه آزمايش افت فشار با يك آزمايش ساخت فشار همراه است، ‌مي توان يك آناليز مقايسه اي انجام داد. معمولا آزمايش افت فشار كوتاه مدت براي تائيد نتايج ساخت فشار انجام مي گيرد.

هدف از انجام آزمايش‌هاي افت فشار، تعيين حجم مخزن است بدین گونه که اثر تولید به مرزهای مخزن می رسد لذا می توان ابعاد و شکل کلی مخزن را تعیین کرد. همچنین در آزمایش افت فشار می توان مقدار تراوایی و پوسته اطراف چاه را محاسبه کرد. استفاده از این آزمایش برای تعیین مرزهای مخزن به آزمایش ساخت فشار ارجعیت دارد زیرا در آزمایش ساخت فشار مشخص نیست که چقد زمان برای رسیدن اثر فشار به مرزها نیاز است و در ضمن مشکل از دست دادن تولید را نداریم.

مزیت آزمایش افت فشار، عدم وجود مشکل در جریان مالی و سهولت در راحت شناسایی مرزهای مخزن است.  

Pressure Build Up Testing

این آزمایش نیز مانند آزمایش افت فشار با اندازه گیری پیوسته فشار نسبت زمان انجام می شود. برای این کار چاهی را که در حال تولید با دبی ثابت به مدت زمان مشخص است را برای مدن زمان مشخص می بندند.در ابتدا به دلیل تولید فشار کاهش می باید اما پس از بستن چاه فشار چاه افزایش می یابد.

هدف اولیه آزمایش ساخت فشار بدست آوردن تراوایی و آسیب چاه (پوسته) است. اگرچه حین انجام این آزمایش می توان مرزهای مخزن را تعیین کرد.

این آزمایش از ساده ترین آزمایش های مربوط به چاه آزمایی است. بزرگترین مزیت آن ثابت بودن دبی (q=0) در حین انجام آزمایش است.

 مشکل اصلی در استفاده از این آزمایش، بسته بودن چاه برای مدت زمان آزمایش و در نتیجه از دست دادن مدتی از تولید و به تبع آن از دست دادن پول است. بنابراین باید زمان انجام آزمایش ساخت فشار حتی الامکان کاهش یابد.

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه